01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 08:59

02/09/2020 – 03/09/2020: ΚΥΑΔΑ – Ανακοίνωση σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σαράντα ατόμων (40), χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Δημοσιεύεται σήμερα, ημέρα Τρίτη, 01/09/2020 από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου Αθηναίων η ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σαράντα ατόμων (40), χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου: [email protected].

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα  από τις 08:00 της Τετάρτης, 02/09/2020 έως και τις 15:00 της Πέμπτης, 03/09/2020.

Παρακαλούμε πατήστε παρακάτω, για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και τα συνοδευτικά έγγραφα: