Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΧΑΡΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΧΑΡΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 24/06/2020 11:21:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6377Ω6Μ-ΤΧ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διαγραφής συνολικού ποσού 1.357,86€, που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΟΛΓΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής της
Θέμα: Έγκριση διαγραφής συνολικού ποσού 1.357,86€, που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΟΛΓΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής της
Ημ/νια: 24/06/2020 11:18:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΔΑΩ6Μ-33Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. & ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021- ΣΥΜΦ.005087/10-01-2020 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ), ΣΧΕΤ. 1ο Χ.Ε. ΤΟ ΑΡΙΘ. 000402
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. & ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021- ΣΥΜΦ.005087/10-01-2020 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ), ΣΧΕΤ. 1ο Χ.Ε. ΤΟ ΑΡΙΘ. 000402/2020*
Ημ/νια: 23/06/2020 12:19:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΥ4Ω6Μ-Κ7Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. & ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021- ΣΥΜΦ.005087/10-01-2020 (20SYMN006148388) (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ), ΣΧΕΤ. 1ο Χ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. & ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021- ΣΥΜΦ.005087/10-01-2020 (20SYMN006148388) (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ), ΣΧΕΤ. 1ο Χ.Ε. ΤΟ ΑΡΙΘ. 000402/2020*
Ημ/νια: 23/06/2020 12:08:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ5ΞΩ6Μ-Ψ4Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. & ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021- ΣΥΜΦ.005087/10-01-2020 (20SYMV006148388)(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. & ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021- ΣΥΜΦ.005087/10-01-2020 (20SYMV006148388)(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ)
Ημ/νια: 23/06/2020 12:06:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΖΡΩ6Μ-3Ξ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021(ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 51607/ 20SYMV006395211 2020.03.08 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) **
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021(ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 51607/ 20SYMV006395211 2020.03.08 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) **
Ημ/νια: 23/06/2020 12:03:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΧΓΩ6Μ-ΠΟΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. & ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021- ΣΥΜΦ.005087/10-01-2020 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ), ΣΧΕΤ. 1ο Χ.Ε. ΤΟ ΑΡΙΘ. 000402
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. & ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021- ΣΥΜΦ.005087/10-01-2020 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ), ΣΧΕΤ. 1ο Χ.Ε. ΤΟ ΑΡΙΘ. 000402/2020*
Ημ/νια: 23/06/2020 12:01:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ο8ΗΩ6Μ-ΦΟΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8ος ΛΟΓ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΤΟΥ Δ.Α. ΕΤΟΥΣ 2016 (ΧΡΗΜΑΤ. ΣΑΤΑ 100% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦ. Δ.Σ.1348 /19). ΣΥΜΒ.178426/19-06-2017 ΑΔΑΜ:17SYMV001609893 2017-06-29
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8ος ΛΟΓ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΤΟΥ Δ.Α. ΕΤΟΥΣ 2016 (ΧΡΗΜΑΤ. ΣΑΤΑ 100% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦ. Δ.Σ.1348 /19). ΣΥΜΒ.178426/19-06-2017 ΑΔΑΜ:17SYMV001609893 2017-06-29
Ημ/νια: 23/06/2020 12:00:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΕ1Ω6Μ-9ΜΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΞΟΔΑ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΞΟΔΑ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ημ/νια: 23/06/2020 11:58:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΗΜΩ6Μ-ΑΚΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» της ¨ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.¨, επί της οδού ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 5.
Θέμα: Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» της ¨ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.¨, επί της οδού ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 5.
Ημ/νια: 23/06/2020 11:56:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΙΚΩ6Μ-3ΝΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» του ΘΩΜΑ ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ, επί της οδού ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 10.
Θέμα: Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» του ΘΩΜΑ ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ, επί της οδού ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 10.
Ημ/νια: 23/06/2020 11:55:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΟΡΩ6Μ-ΗΣΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ημ/νια: 23/06/2020 11:54:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΜΙΩ6Μ-05Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΝΔςΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2020 ΦΟΡΕΑΣ 10 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΝΔςΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2020 ΦΟΡΕΑΣ 10 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -3 ΚΑ 6473.010 << ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SITESv2 rating system
Ημ/νια: 22/06/2020 11:27:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ζ11Ω6Μ-Μ77
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»
Ημ/νια: 22/06/2020 11:02:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΤΦΩ6Μ-ΥΘ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 4ος ΛΟΓ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Α. ΣΥΜΒ.154065/03-06-2019 (19SYMV0050880427 2019-06-10) (ΧΡΗΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) ΣΧΕΤ.1ο ΧΕ Β02665/19 **
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 4ος ΛΟΓ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Α. ΣΥΜΒ.154065/03-06-2019 (19SYMV0050880427 2019-06-10) (ΧΡΗΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) ΣΧΕΤ.1ο ΧΕ Β02665/19 **
Ημ/νια: 22/06/2020 10:41:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΖ1Ω6Μ-ΕΟΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ».
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης – Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ».
Ημ/νια: 22/06/2020 10:37:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΞΔΩ6Μ-64Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020
Ημ/νια: 22/06/2020 10:26:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΒΡΩ6Μ-ΡΟΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 40 ΑΤΟΜΩΝ.
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 40 ΑΤΟΜΩΝ.
Ημ/νια: 22/06/2020 10:24:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΣΩΩ6Μ-01Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ,ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 156079/5-6-19 (19SYMV005064749 2019 06 05) ΣΧΕΤ.1ο ΧΕ Β03008/2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ,ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 156079/5-6-19 (19SYMV005064749 2019 06 05) ΣΧΕΤ.1ο ΧΕ Β03008/2019.
Ημ/νια: 22/06/2020 10:22:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΑ6Ω6Μ-ΜΤΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΣΥΜΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ "e-dimos" "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"ΑΡ ΣΥΜ.Νο.260628/18.10.2018(18AWRD003877362 2018-10-22)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΣΥΜΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ "e-dimos" "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"ΑΡ ΣΥΜ.Νο.260628/18.10.2018(18AWRD003877362 2018-10-22)
Ημ/νια: 22/06/2020 10:13:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ760Ω6Μ-Ω9Α
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.