Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ.
Ημ/νια: 06/09/2019 11:01:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω51ΕΩ6Μ-ΝΗΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ.
Ημ/νια: 06/09/2019 10:54:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΚΧΩ6Μ-ΙΟ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ,ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 156079/5-6-19 (19SYMV005064749 2019 06 05) ΣΧΕΤ.1ο ΧΕ Β03008/2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ,ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 156079/5-6-19 (19SYMV005064749 2019 06 05) ΣΧΕΤ.1ο ΧΕ Β03008/2019.
Ημ/νια: 06/09/2019 10:35:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΣΘΩ6Μ-ΨΗΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.ΣΥΜΒΑΣΗ 97522/17-04-2018 & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 2123/20-12-18***.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.ΣΥΜΒΑΣΗ 97522/17-04-2018 & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 2123/20-12-18***.
Ημ/νια: 06/09/2019 10:22:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63Λ2Ω6Μ-Θ77
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Ημ/νια: 05/09/2019 14:44:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Θ9ΧΩ6Μ-ΙΧΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ (3Κ), ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ (3Κ), ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ημ/νια: 05/09/2019 14:26:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΔ3Ω6Μ-ΝΥ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ , ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019, ΒΕΡΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ , ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019, ΒΕΡΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ημ/νια: 05/09/2019 14:23:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ7ΗΩ6Μ-2Κ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019) ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019) ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
Ημ/νια: 05/09/2019 14:21:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΘΠΩ6Μ-ΘΕ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μετακίνησης έκτος έδρας του Γενικού Γραμματέα, κ. Τσιατσιάμη στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του στη ΔΕΘ.
Θέμα: Απόφαση μετακίνησης έκτος έδρας του Γενικού Γραμματέα, κ. Τσιατσιάμη στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του στη ΔΕΘ.
Ημ/νια: 05/09/2019 14:18:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΤΜΩ6Μ-ΩΗ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019) , ΖΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019) , ΖΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νια: 05/09/2019 14:18:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ0ΙΩ6Μ-8Ι9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019), ΒΕΡΛΗΣ ΤΖΑΝΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019), ΒΕΡΛΗΣ ΤΖΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/09/2019 14:14:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩ6ΑΩ6Μ-4Ρ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019), ΔΕΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019), ΔΕΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νια: 05/09/2019 14:12:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 672ΝΩ6Μ-2ΚΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019) ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΔΟΧ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019) ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ.
Ημ/νια: 05/09/2019 14:06:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΤ2Ω6Μ-5ΓΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
Θέμα: ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
Ημ/νια: 05/09/2019 13:58:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 96ΙΡΩ6Μ-Ι77
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Έγκριση παράτασης της δωρεάς της σύμβασης χρησιδανείου, μεταξύ των συμβαλλομένων “Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ανθρώπινοι Άνθρωποι»” και τον Δήμο Αθηναίων, για διαμέρισμα (επί της οδού Αγίου Μελετίου 118), που έχει παραχωρηθεί στο “Δίκτυο Κοινωνικ
Θέμα: « Έγκριση παράτασης της δωρεάς της σύμβασης χρησιδανείου, μεταξύ των συμβαλλομένων “Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ανθρώπινοι Άνθρωποι»” και τον Δήμο Αθηναίων, για διαμέρισμα (επί της οδού Αγίου Μελετίου 118), που έχει παραχωρηθεί στο “Δίκτυο Κοινωνικής Κατοικίας”, προκειμένου να φιλοξενούνται σε αυτό άτομα που έχουν ανάγκη στέγασης έως 31.12.2020»
Ημ/νια: 04/09/2019 15:18:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΔΑΩ6Μ-33Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΛΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΛΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ.
Ημ/νια: 04/09/2019 15:15:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 649ΕΩ6Μ-Λ9Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία από την εταιρεία “ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ” προς το Τμήμα Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος “ENTER” μέσα στις Λέσχες Φιλίας του Δήμ
Θέμα: « Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία από την εταιρεία “ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ” προς το Τμήμα Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος “ENTER” μέσα στις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων».
Ημ/νια: 04/09/2019 15:13:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΟΘΩ6Μ-ΨΘ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΡΚΑ ποσού 3.360,84€, για φθορά που υπέστη από πτώση δέντρου το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητό του με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΧ 7964, στη συμβολή των οδών Πην.Δέλτα 12 και
Θέμα: «Έγκριση του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΡΚΑ ποσού 3.360,84€, για φθορά που υπέστη από πτώση δέντρου το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητό του με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΧ 7964, στη συμβολή των οδών Πην.Δέλτα 12 και Σωτηρίου Σκίπη».
Ημ/νια: 04/09/2019 15:01:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΠΜΩ6Μ-35Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00€, στον υπάλληλο της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗ του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ, για αγορά διαφόρων μικροανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση βλαβών του κλαδοφάγου, των
Θέμα: «Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00€, στον υπάλληλο της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗ του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ, για αγορά διαφόρων μικροανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση βλαβών του κλαδοφάγου, των καλαθοφόρων οχημάτων, των χλοοκοπτικών τρακτέρ, του κομπρεσέρ, του πρεμνοφάγου κλπ.».
Ημ/νια: 04/09/2019 14:57:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΘΙΩ6Μ-5ΓΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004)ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 145/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1643/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004)ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 145/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1643/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.
Ημ/νια: 04/09/2019 12:28:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΦ5Ω6Μ-ΧΥΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.