Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση του από 18.06.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του ΠΔ 270/1981, που αφορά στην κατακύρωση για την τριετή εκμίσθωση του στεγασμένου χώρου του κυλικείου Α στις παιδικές εξοχές Αγ. Ανδρέα
Θέμα: Έγκριση του από 18.06.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του ΠΔ 270/1981, που αφορά στην κατακύρωση για την τριετή εκμίσθωση του στεγασμένου χώρου του κυλικείου Α στις παιδικές εξοχές Αγ. Ανδρέα
Ημ/νια: 02/07/2020 13:47:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΖΟΩ6Μ-Γ2Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του προϋπολογισμού εκτέλεσης εργασιών από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. (Ε.Δ.Α. Αττικής Α.Ε.) για τη μετατόπιση του δικτύου φυσικού αερίου στον υπό κατασκευή πεζόδρομο της οδού Βίωνος, ποσού 9.548,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με το άρ
Θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού εκτέλεσης εργασιών από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. (Ε.Δ.Α. Αττικής Α.Ε.) για τη μετατόπιση του δικτύου φυσικού αερίου στον υπό κατασκευή πεζόδρομο της οδού Βίωνος, ποσού 9.548,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4412/2016
Ημ/νια: 02/07/2020 12:32:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6164Ω6Μ-9ΤΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση Eργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Ιούλιο 2020
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση Eργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Ιούλιο 2020
Ημ/νια: 02/07/2020 11:36:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 65ΠΚΩ6Μ-Ψ62
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της δωρεάς και έγκριση του σχεδίου σύμβασής της, για την ανακατασκευή 2 παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων στα Ο.Τ. 47090 και 48047 του Δήμου Αθηναίων από το Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ”, μέσω της εταιρείας “ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.
Θέμα: Αποδοχή της δωρεάς και έγκριση του σχεδίου σύμβασής της, για την ανακατασκευή 2 παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων στα Ο.Τ. 47090 και 48047 του Δήμου Αθηναίων από το Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ”, μέσω της εταιρείας “ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” που ενεργεί ως αντιπρόσωπός του στην Ελλάδα
Ημ/νια: 02/07/2020 11:36:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΞΑΩ6Μ-ΙΓΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Ιούλιο 2020
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Ιούλιο 2020
Ημ/νια: 02/07/2020 11:24:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨ4ΔΩ6Μ-8ΜΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μετακίνηση εντός έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για το μήνα Ιούλιο 2020
Θέμα: Μετακίνηση εντός έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για το μήνα Ιούλιο 2020
Ημ/νια: 02/07/2020 11:23:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΒΔΩ6Μ-ΓΔΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που απασχολούνται κατόπιν αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του έτους 201
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που απασχολούνται κατόπιν αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του έτους 2018 - 2019 - 2020 στη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2020
Ημ/νια: 02/07/2020 10:54:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6Υ3Ω6Μ-86Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2020»
Θέμα: «Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2020»
Ημ/νια: 02/07/2020 10:53:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΦΛΩ6Μ-ΨΡ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2020
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2020
Ημ/νια: 02/07/2020 10:52:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5Δ5Ω6Μ-9ΣΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθημερινών καθώς και Κυριακών Αργιών και Νυχτερινών ωρών υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος για τον μήνα Ιούνιο 2020
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθημερινών καθώς και Κυριακών Αργιών και Νυχτερινών ωρών υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος για τον μήνα Ιούνιο 2020
Ημ/νια: 01/07/2020 13:54:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ1ΕΩ6Μ-ΨΡΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων Δημοτικών Παρατάξεων & Αιρετών για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2020
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων Δημοτικών Παρατάξεων & Αιρετών για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2020
Ημ/νια: 01/07/2020 13:49:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6611Ω6Μ-23Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή δωρεάς για το “Πάρκο Τσέπης” στην Άνω Κυψέλη από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία DELOITTE GREECE FOUNDATION
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς για το “Πάρκο Τσέπης” στην Άνω Κυψέλη από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία DELOITTE GREECE FOUNDATION
Ημ/νια: 01/07/2020 13:48:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΔΟΩ6Μ-ΤΑ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθημερινών καθώς και Κυριακών - Αργιών και Νυχτερινών ωρών μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος για τον μήνα Ιούλιο 2020
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθημερινών καθώς και Κυριακών - Αργιών και Νυχτερινών ωρών μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος για τον μήνα Ιούλιο 2020
Ημ/νια: 01/07/2020 13:42:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ915Ω6Μ-ΞΗ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας & Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών για το μήνα Ιούλιο έτους 2020
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας & Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών για το μήνα Ιούλιο έτους 2020
Ημ/νια: 01/07/2020 13:29:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΖΜΩ6Μ-3Κ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων για το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2020.”
Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων για το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2020.”
Ημ/νια: 01/07/2020 13:16:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΓ4Ω6Μ-ΒΓΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός – Προέγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2020.
Θέμα: Προγραμματισμός – Προέγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2020.
Ημ/νια: 01/07/2020 12:58:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΒ0Ω6Μ-ΤΘΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός – Προέγκριση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2020.
Θέμα: Προγραμματισμός – Προέγκριση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης για τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2020.
Ημ/νια: 01/07/2020 12:52:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΡΛΩ6Μ-ΦΘΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης περί μετατόπισης περιπτέρου από την οδό Λουκιανού αρ. 14 σε νέα θέση επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας αρ.2.
Θέμα: Λήψη απόφασης περί μετατόπισης περιπτέρου από την οδό Λουκιανού αρ. 14 σε νέα θέση επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας αρ.2.
Ημ/νια: 01/07/2020 12:48:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΚΛΩ6Μ-8ΨΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης περί μετατόπισης περιπτέρου της δικαιούχου Βασιλείας Σαμαρτζή στην οδό Βασ. Σοφίας 74-76
Θέμα: Λήψη απόφασης περί μετατόπισης περιπτέρου της δικαιούχου Βασιλείας Σαμαρτζή στην οδό Βασ. Σοφίας 74-76
Ημ/νια: 01/07/2020 12:45:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 94ΚΚΩ6Μ-ΘΒ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 05.06.2020 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών, κάτω των ορίων, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονι
Θέμα: Έγκριση του από 05.06.2020 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών, κάτω των ορίων, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης “ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΑΛΣΗ”, προϋπολογισμού 157.670,80€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 30/06/2020 13:02:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Φ8ΩΩ6Μ-22Α
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.