Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 06/11/2019 12:04:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΜΤΩ6Μ-ΒΧΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 06/11/2019 12:01:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΠ9Ω6Μ-5ΟΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 06/11/2019 11:56:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6731Ω6Μ-ΥΕ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 06/11/2019 11:50:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΖ4Ω6Μ-ΓΧΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 06/11/2019 11:40:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΠΕΩ6Μ-ΟΛΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 06/11/2019 11:32:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΓ8Ω6Μ-4ΚΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους τριάντα ευρώ (30,00€) από τον ΚΑ 6495.999 Φ0 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως», για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής στην Έκθεση του Αντιδήμαρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Νικόλαου Αβραμίδη, στο Ρίμινι της Ιταλίας, από τ
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους τριάντα ευρώ (30,00€) από τον ΚΑ 6495.999 Φ0 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως», για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής στην Έκθεση του Αντιδήμαρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Νικόλαου Αβραμίδη, στο Ρίμινι της Ιταλίας, από τις 4 έως και τις 9 Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 05/11/2019 13:57:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΓΧΩ6Μ-ΚΔΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) από τον εξειδικευμένο Κ.Α. 6421.001 Φ0 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”, για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης, του Αντιδή
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) από τον εξειδικευμένο Κ.Α. 6421.001 Φ0 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”, για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης, του Αντιδήμαρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Νικόλαου Αβραμίδη, στο Ρίμινι της Ιταλίας, από τις 4 έως και τις 9 Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 05/11/2019 13:51:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΝΨΩ6Μ-ΓΘΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΜΠΙΛΙΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΜΠΙΛΙΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 05/11/2019 13:45:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΨΗΩ6Μ-Ρ1Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΧΕΤΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΧΕΤΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
Ημ/νια: 05/11/2019 13:39:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΑΦΩ6Μ-ΛΔΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης μηνός Νοεμβρίου 2019 των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων”
Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης μηνός Νοεμβρίου 2019 των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων”
Ημ/νια: 05/11/2019 13:36:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ1ΣΩ6Μ-Ψ1Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης μηνός Νοεμβρίου 2019 των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων”.
Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης μηνός Νοεμβρίου 2019 των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων”.
Ημ/νια: 05/11/2019 13:31:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΜΖΩ6Μ-Ν6Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης στο οικονομικό έτος 2020, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας φυσικού αερίου συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (1.029.882,00€) σε βάρος του 66
Θέμα: Συμπληρωματική δέσμευση της παρακάτω πίστωσης στο οικονομικό έτος 2020, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας φυσικού αερίου συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (1.029.882,00€) σε βάρος του 6641.004 «Προμήθεια φυσικού αερίου» του Φ 20/Δ77
Ημ/νια: 05/11/2019 13:13:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘ1ΡΩ6Μ-ΑΚ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
΄Εγκριση της μετάβασης του Αντιδήμαρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Νικολάου Αβραμίδη, στο Ρίμινι της Ιταλίας, από τις 5 έως και τις 8 Νοεμβρίου 2019, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας “ECOMONDO”.
Θέμα: ΄Εγκριση της μετάβασης του Αντιδήμαρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Νικολάου Αβραμίδη, στο Ρίμινι της Ιταλίας, από τις 5 έως και τις 8 Νοεμβρίου 2019, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας “ECOMONDO”.
Ημ/νια: 05/11/2019 13:11:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΩΩ1Ω6Μ-ΝΨ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Δήμου Αθηναίων, για την “ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ”
Θέμα: Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Δήμου Αθηναίων, για την “ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ”
Ημ/νια: 05/11/2019 13:03:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜ50Ω6Μ-ΝΝΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για Α) τη διατήρηση του οικιακού συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 στα ίδια επίπεδα τιμών που είχαν εγκριθεί για το έτος 2019 ήτοι στο ποσό των 1,55€/τ.μ. ετησίως και τη διατήρηση του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτ
Θέμα: Έγκριση για Α) τη διατήρηση του οικιακού συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 στα ίδια επίπεδα τιμών που είχαν εγκριθεί για το έτος 2019 ήτοι στο ποσό των 1,55€/τ.μ. ετησίως και τη διατήρηση του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού λοιπών χώρων (επαγγελματικών) για το έτος 2020 στα ίδια επίπεδα τιμών που είχαν εγκριθεί για το έτος 2019, ήτοι για 1. δραστηριότητες λιανικού εμπορίου πλην τροφίμων κλπ στο ποσό των 5,50€/τ.μ. ετησίως, 2. δραστηριότητες παρεχόμενων υπηρεσιών πλην χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κλπ στο ποσό των 5,30€/τ.μ. ετησίως, 3. λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες στο ποσό των 6,18€/τ.μ. ετησίως με το συντελεστή των σταθμών αυτοκινήτων στο 75% του συντελεστή αυτού με κλίμακα και τον προσδιορισμό των κοινωνικών απαλλαγών και μειώσεων στο πλαίσιο της παραγράφου 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4368/2016 και του άρθρου 12 του Ν. 4558/2018 με διατήρηση αυτών ως έχουν ορισθεί και ισχύουν σήμερα και Β) την προσθήκη τρίτου συντελεστή για “ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς” με συντελεστή 2,35€/τ.μ. ετησίως για τα πρώτα 6.000τ.μ. και μείωση στο 60% για τα υπόλοιπα τ.μ., σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 791/2019 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 04/11/2019 13:57:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ84Ω6Μ-ΨΩΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διατήρηση, για το έτος 2020, στα ίδια επίπεδα τιμών που είχαν εγκριθεί για το έτος 2019, α) των συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για περίπτερα και κουβούκλια και β) του ειδικού προστίμου σε 450,00€ ανά κυβικό μέτρο, για έξοδα μετ
Θέμα: Έγκριση για τη διατήρηση, για το έτος 2020, στα ίδια επίπεδα τιμών που είχαν εγκριθεί για το έτος 2019, α) των συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για περίπτερα και κουβούκλια και β) του ειδικού προστίμου σε 450,00€ ανά κυβικό μέτρο, για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, σύμφωνα με την υπ`αριθμ. 788/2019 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.
Ημ/νια: 04/11/2019 13:53:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 994ΔΩ6Μ-9ΜΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διατήρηση για το έτος 2020 του συντελεστή χρέωσης φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, στα επίπεδα τιμών του 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 790/19 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα: Έγκριση για τη διατήρηση για το έτος 2020 του συντελεστή χρέωσης φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, στα επίπεδα τιμών του 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 790/19 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 04/11/2019 13:53:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ4ΓΩ6Μ-ΡΡΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διατήρηση για το έτος 2020: α) των συντελεστών τέλους διαφημίσεων και τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από διαφήμιση (Κατηγορία Α και Γ), β) των συντελεστών τέλους για τη χορήγηση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ολιγοήμερης διάρκειας
Θέμα: Έγκριση για τη διατήρηση για το έτος 2020: α) των συντελεστών τέλους διαφημίσεων και τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από διαφήμιση (Κατηγορία Α και Γ), β) των συντελεστών τέλους για τη χορήγηση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ολιγοήμερης διάρκειας για τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών και γ) του ετήσιου συμβολικού τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου 20€ σε φυσικά πρόσωπα όπως καλλιτέχνες δρόμου κ.λ.π., στα ίδια επίπεδα τιμών που είχαν εγκριθεί για το έτος 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 789/2019 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 04/11/2019 13:52:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ3ΥΩ6Μ-52Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διατήρηση για το έτος 2020, στα ίδια επίπεδα τιμών που είχαν εγκριθεί για το έτος 2019, α) των συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε 3.356 οδούς, πεζοδρόμους, πλατείες κλπ, β) του ειδικού τέλους τω
Θέμα: Έγκριση για τη διατήρηση για το έτος 2020, στα ίδια επίπεδα τιμών που είχαν εγκριθεί για το έτος 2019, α) των συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε 3.356 οδούς, πεζοδρόμους, πλατείες κλπ, β) του ειδικού τέλους των 30,00€ για τοποθέτηση εντός του παραχωρούμενου - οριοθετημένου κοινόχρηστου χώρου, σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων, γ) του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης (450,00€/κ.μ.) και δ) του ύψους της εγγυητικής επιστολής (αορίστου χρόνου) σε 10,00€/τμ για ξύλινα δάπεδα και του ύψους της εγγυητικής επιστολής (αορίστου χρόνου) σε 40,00€ ανά σκιάδιο, σύμφωνα με την υπ`αριθμ. 786/2019 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.
Ημ/νια: 04/11/2019 13:50:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ3ΜΩ6Μ-2ΑΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.