Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΟΝ ΚΑ 6654.003 Φ30Δ43- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΟΝ ΚΑ 6654.003 Φ30Δ43- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 05/06/2020 12:41:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΕΒΛΩ6Μ-ΥΦ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής δύο παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων στα Ο.Τ. 47090 και Ο.Τ. 48047 του Δήμου Αθηναίων, από τους Αναδόχους που έχουν επιλεγεί από την εταιρεία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», βάσει του άρθρου 20, παρ. 1.β) και 1.δ
Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής δύο παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων στα Ο.Τ. 47090 και Ο.Τ. 48047 του Δήμου Αθηναίων, από τους Αναδόχους που έχουν επιλεγεί από την εταιρεία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», βάσει του άρθρου 20, παρ. 1.β) και 1.δ) του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.
Ημ/νια: 05/06/2020 07:47:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60Ε9Ω6Μ-ΦΨΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΖΥΤ 1115 ατόμου με αναπηρία στην οδό Βλαστού 9, έως 25-07-2021, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης.
Θέμα: Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΖΥΤ 1115 ατόμου με αναπηρία στην οδό Βλαστού 9, έως 25-07-2021, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης.
Ημ/νια: 05/06/2020 07:26:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΨ1Ω6Μ-ΔΘΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
“ Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΕΙ 2544 ατόμου με αναπηρία στην οδό Φωσκόλου 6-8, έως 15-12-2022, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης. ”
Θέμα: “ Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΕΙ 2544 ατόμου με αναπηρία στην οδό Φωσκόλου 6-8, έως 15-12-2022, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης. ”
Ημ/νια: 05/06/2020 07:24:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ7ΒΩ6Μ-2ΝΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΜΖ 5856 ατόμου με αναπηρία στην οδό Κονοπισοπούλου 27-27Α, έως 05-02-2022, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης. ”
Θέμα: “Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΜΖ 5856 ατόμου με αναπηρία στην οδό Κονοπισοπούλου 27-27Α, έως 05-02-2022, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης. ”
Ημ/νια: 05/06/2020 07:20:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΨΧΩ6Μ-ΧΒΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου, της Δ/νσης Μηχανολογικού για το μήνα Ιούνιο 2020
Θέμα: Τροποποίηση προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου, της Δ/νσης Μηχανολογικού για το μήνα Ιούνιο 2020
Ημ/νια: 05/06/2020 06:48:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΖΛΩ6Μ-Ρ7Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας , για το μήνα Ιούνιο 2020”.
Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας , για το μήνα Ιούνιο 2020”.
Ημ/νια: 04/06/2020 15:12:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΕΑΩ6Μ-ΨΗΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 1356/18 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΕΜ 8059 ατόμου με αναπηρία στην οδό Παπαρρηγοπούλου Κ. 23, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Θέμα: Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 1356/18 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΕΜ 8059 ατόμου με αναπηρία στην οδό Παπαρρηγοπούλου Κ. 23, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Ημ/νια: 04/06/2020 14:53:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΦΧΩ6Μ-ΨΣΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 1918/18 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΟΑ 3493 ατόμου με αναπηρία στην οδό Ευανθίας Καϊρη 30, λόγω θανάτου.
Θέμα: Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 1918/18 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΟΑ 3493 ατόμου με αναπηρία στην οδό Ευανθίας Καϊρη 30, λόγω θανάτου.
Ημ/νια: 04/06/2020 14:48:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΘΣΩ6Μ-ΣΞΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
) την ανάκληση της Δέσμευσης οικονομικού έτους 2020 που περιέχεται στην υπ’αριθ. Π00466/85824/30-03-2018 ΑΔΑ:6ΧΛΜΩ6Μ-ΝΥΣ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 2018-2020 κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε ιλιάδων ευρώ (495.000,00€) συμπ/νου ΦΠΑ
Θέμα: ) την ανάκληση της Δέσμευσης οικονομικού έτους 2020 που περιέχεται στην υπ’αριθ. Π00466/85824/30-03-2018 ΑΔΑ:6ΧΛΜΩ6Μ-ΝΥΣ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 2018-2020 κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε ιλιάδων ευρώ (495.000,00€) συμπ/νου ΦΠΑ , στον ΚΑ 7331.340 Φορέα 30 Δ/νση 34 «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις κτηρίων στην 4 η & 5 η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων έτους 2018» και β) την Μερική Ανάκληση της Δέσμευσης οικονομικού έτους 2020 που περιέχεται στην με αριθ.πρωτ.338338/24-12-2018 (ΑΔΑ:Ω5Β4Ω6Μ-ΒΑ4) Απόφαση Συμπληρωματικής Δέσμευσης έτους 2020 κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων επτακοσίων δύο ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (90.702,53€) συμπ/νου ΦΠΑ , στον ΚΑ 7331.340 Φορέα 30 Δ/νση 34 «Οικοδομικές επισκευές και συντηρήσεις κτηρίων στην 4 η &5 η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων έτους 2018», λόγω συμφωνίας με το υπόλοιπο της παραπάνω σύμβασης. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Ημ/νια: 04/06/2020 13:50:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 604ΓΩ6Μ-Ρ0Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Α΄ΔΟΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 111225/25-5-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (ΣΥΠΙΔΑ) & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΔΟ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Α΄ΔΟΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 111225/25-5-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ (ΣΥΠΙΔΑ) & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΑΣΤΥΝΟΜ.
Ημ/νια: 04/06/2020 13:45:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1Ν6Ω6Μ-ΙΚΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α00902
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α00902
Ημ/νια: 03/06/2020 16:35:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6Ψ9Ω6Μ-4Γ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.Α00901
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.Α00901
Ημ/νια: 03/06/2020 16:29:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΑΖΣΩ6Μ-1Ν4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Ημ/νια: 03/06/2020 15:11:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Α0ΛΩ6Μ-ΣΜΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμό 50, που αφορά σε αίτημα παραχώρησης δύο (2) θέσεων στάθμευσης, επιπλέον των θέσεων που έχουν παραχωρηθεί, για οχήματα του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, στην οδό Αναστασίου Τσόχα 33 και 31 (έναντι Αναστασίου Τσόχα 36) Αθήνα,
Θέμα: Πράξη με αριθμό 50, που αφορά σε αίτημα παραχώρησης δύο (2) θέσεων στάθμευσης, επιπλέον των θέσεων που έχουν παραχωρηθεί, για οχήματα του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, στην οδό Αναστασίου Τσόχα 33 και 31 (έναντι Αναστασίου Τσόχα 36) Αθήνα, μετά τις ήδη παραχωρημένες θέσεις.
Ημ/νια: 03/06/2020 14:35:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64Α6Ω6Μ-Β5Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση Eργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Ιούνιο 2020
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση Eργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Ιούνιο 2020
Ημ/νια: 03/06/2020 14:34:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΤΖΠΩ6Μ-8ΧΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Ιούνιο 2020
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Ιούνιο 2020
Ημ/νια: 03/06/2020 14:32:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 965ΕΩ6Μ-3ΗΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 5ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια “ΞΥΛΕΙΑΣ”
Θέμα: Έγκριση του 5ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια “ΞΥΛΕΙΑΣ”, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων και ημερομηνία έναρξης από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, προϋπολογισμού 69.980,02€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%, που αφορά στην επέκταση ισχύος των κατατεθειμένων προσφορών των οικονομικών φορέων δυνάμει του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.
Ημ/νια: 03/06/2020 13:34:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 94ΨΥΩ6Μ-ΒΦΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της χορήγησης δεκαήμερης παράτασης στον οικονομικό φορέα “LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA” για την υποβολή διευκρινιστικών απαντήσεων σε ερωτήματα που έθεσε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α
Θέμα: Έγκριση της χορήγησης δεκαήμερης παράτασης στον οικονομικό φορέα “LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA” για την υποβολή διευκρινιστικών απαντήσεων σε ερωτήματα που έθεσε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2020-22”, ΣΑΤΑ – Ίδιοι Πόροι Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 03/06/2020 13:05:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡ16Ω6Μ-Ν6Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Συμπλήρωση Προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2020
Θέμα: «Συμπλήρωση Προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2020
Ημ/νια: 03/06/2020 12:58:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΤ8Ω6Μ-3Ν3
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.