Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΕΔ 229/2016
Θέμα: ΕΔ 229/2016
Ημ/νια: 26/09/2019 13:57:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ47Ω6Μ-Θ61
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 33/2018
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 33/2018
Ημ/νια: 26/09/2019 10:16:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΔΥΩ6Μ-6ΒΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 26/09/2019 09:00:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ1ΚΩ6Μ-Ο6Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 26/09/2019 08:56:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΦ5Ω6Μ-85Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 26/09/2019 08:53:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ0ΜΩ6Μ-ΣΝ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 25/09/2019 11:42:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΛΓΩ6Μ-ΣΝΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ, ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ, ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 25/09/2019 11:39:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ψ85Ω6Μ-ΝΩΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΑΠΟ ΔΤ ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 25/09/2019 11:35:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ99ΕΩ6Μ-2ΘΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.
Ημ/νια: 25/09/2019 11:32:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΧΡΩ6Μ-7Ι8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΥΩΒΡΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΥΩΒΡΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 25/09/2019 11:27:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΕΒΩ6Μ-Π3Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 25,00€ στον ΚΑ 6495.999 Φ0 “Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως”, για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής της κ. ΠΑΤΕΛΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΣ, Προϊσταμένης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύη
Θέμα: Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 25,00€ στον ΚΑ 6495.999 Φ0 “Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως”, για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής της κ. ΠΑΤΕΛΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΣ, Προϊσταμένης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Κοινωνική Αποστέρηση, Παιδική Προστασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα» που διοργανώνει το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
Ημ/νια: 25/09/2019 11:09:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΥΤΩ6Μ-ΑΛΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση α) άσκησης μήνυσης/μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά αγνώστων και παντός υπευθύνου για το αδίκημα της κλοπής ηλεκτρολογικού υλικού (χαλκού) από την αποθήκη του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Σαλαμινίας 20 ή και
Θέμα: Έγκριση α) άσκησης μήνυσης/μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά αγνώστων και παντός υπευθύνου για το αδίκημα της κλοπής ηλεκτρολογικού υλικού (χαλκού) από την αποθήκη του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Σαλαμινίας 20 ή και για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα ήθελε κριθεί υπό του κ. Εισαγγελέως ποινικώς κολάσιμο, από τους δικηγόρους του Δήμου Αθηναίων κ.κ. 1) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΠΑ, 2) ΓΙΩΡΓΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ και 3) ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ, της Νομικής Δ/νσης του Δήμου Αθηναίων, ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά και δήλωσης παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας και β) εξουσιοδότησης των ανωτέρω δικηγόρων του Δήμου Αθηναίων να διοριστούν ως αντίκλητοι και να τους δοθεί η εντολή και η πληρεξουσιότητα όπως ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά λάβουν αντίγραφα από τον φάκελο της δικογραφίας, γνωστοποιήσουν μάρτυρες και εν γένει πράξουν ότι απαιτείται για την περαίωση των ως άνω εντολών.
Ημ/νια: 25/09/2019 10:34:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ46ΨΩ6Μ-1ΨΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΣΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗς ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΣΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗς ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Ημ/νια: 25/09/2019 10:00:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΨΙΩ6Μ-0Ο4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.
Ημ/νια: 25/09/2019 09:01:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΤΗΩ6Μ-ΔΟΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Κ.Υ.Α.Δ.Α.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Κ.Υ.Α.Δ.Α.
Ημ/νια: 25/09/2019 08:57:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΕΜΩ6Μ-9ΛΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση για τη φωτογραφική κάλυψη της τελετής παράδοσης- παραλαβής της νέας δημοτικής αρχής από την απερχόμενη, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών.
Θέμα: Κατακύρωση για τη φωτογραφική κάλυψη της τελετής παράδοσης- παραλαβής της νέας δημοτικής αρχής από την απερχόμενη, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών.
Ημ/νια: 24/09/2019 15:50:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΦΞΩ6Μ-6ΝΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση για τη φωτογραφική κάλυψη της τελετής παράδοσης- παραλαβής της νέας δημοτικής αρχής από την απερχόμενη, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών.
Θέμα: Κατακύρωση για τη φωτογραφική κάλυψη της τελετής παράδοσης- παραλαβής της νέας δημοτικής αρχής από την απερχόμενη, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών.
Ημ/νια: 24/09/2019 15:50:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΦΞΩ6Μ-6ΝΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ (ΕΡΓΟΔΟΤ.) ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ (ΕΡΓΟΔΟΤ.) ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ.
Ημ/νια: 24/09/2019 14:27:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΟΚΩ6Μ-6Ω7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ (ΕΡΓΟΔΟΤ.) ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ (ΕΡΓΟΔΟΤ.) ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ.
Ημ/νια: 24/09/2019 14:27:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΟΚΩ6Μ-6Ω7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ (ΕΡΓΟΔΟΤ.) ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ (ΕΡΓΟΔΟΤ.) ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ.
Ημ/νια: 24/09/2019 14:23:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 619ΛΩ6Μ-ΦΨΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.