Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση της τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2019, της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας “ΑΘΗΝΑ” (ΔΕΡΑ).
Θέμα: Έγκριση της τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2019, της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας “ΑΘΗΝΑ” (ΔΕΡΑ).
Ημ/νια: 13/11/2019 14:55:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΓΕΩ6Μ-5Ο1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών διαδοχικής διερμηνείας από ελληνικά-αγγλικά και αγγλικά-ελληνικά, διάρκειας 1 ώρας, στην press conference του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Κ. Μπακογιάννη που αφορά στην ημερίδα "Mayors for Children and Youth in Eu
Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών διαδοχικής διερμηνείας από ελληνικά-αγγλικά και αγγλικά-ελληνικά, διάρκειας 1 ώρας, στην press conference του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Κ. Μπακογιάννη που αφορά στην ημερίδα "Mayors for Children and Youth in Europe and Central Asia - Making Cities Work for their Youngest Residents".
Ημ/νια: 12/11/2019 15:21:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΨΑΩ6Μ-Β61
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από την εταιρεία με την επωνυμία “ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ”, σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου” που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση της Αθήνας κατά τη διάρκε
Θέμα: Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από την εταιρεία με την επωνυμία “ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ”, σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου” που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση της Αθήνας κατά τη διάρκεια των φετινών εορτών Χριστουγέννων
Ημ/νια: 12/11/2019 15:03:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΩΦΩ6Μ-44Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από τον Όμιλο Εταιρειών με την επωνυμία “ΟΤΕ” και σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου” που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση της Αθήνας κατά τη διάρ
Θέμα: Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από τον Όμιλο Εταιρειών με την επωνυμία “ΟΤΕ” και σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου” που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση της Αθήνας κατά τη διάρκεια των φετινών εορτών Χριστουγέννων
Ημ/νια: 12/11/2019 15:01:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΙΔΩ6Μ-1Ρ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από την εταιρεία με την επωνυμία “COCA-COLA” και σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου” που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση της Αθήνας κατά τη διάρκ
Θέμα: Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από την εταιρεία με την επωνυμία “COCA-COLA” και σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου” που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση της Αθήνας κατά τη διάρκεια των φετινών εορτών Χριστουγέννων
Ημ/νια: 12/11/2019 14:59:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΡΓΩ6Μ-ΣΨΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από την εταιρεία με την επωνυμία “ZEUS INTERNATIONAL (WYNDHAM GRAND)” και σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου” που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση
Θέμα: Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από την εταιρεία με την επωνυμία “ZEUS INTERNATIONAL (WYNDHAM GRAND)” και σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου” που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση της Αθήνας κατά τη διάρκεια των φετινών εορτών Χριστουγέννων
Ημ/νια: 12/11/2019 14:57:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΠΔ4Ω6Μ-6ΞΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από την εταιρεία με την επωνυμία “ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ” και σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου” που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση της Αθήνας κατά τη
Θέμα: Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από την εταιρεία με την επωνυμία “ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ” και σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου” που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση της Αθήνας κατά τη διάρκεια των φετινών εορτών Χριστουγέννων
Ημ/νια: 12/11/2019 14:55:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΟΟΩ6Μ-64Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από την εταιρεία με την επωνυμία “AEGEAN” και σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου” που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση της Αθήνας κατά τη διάρκεια
Θέμα: Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από την εταιρεία με την επωνυμία “AEGEAN” και σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου” που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση της Αθήνας κατά τη διάρκεια των φετινών εορτών Χριστουγέννων
Ημ/νια: 12/11/2019 14:53:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΞΨΩ6Μ-ΗΝΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από την “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ”, σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου” που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση της Αθήνας κατά τη διάρκεια των φετινών εορτών
Θέμα: Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από την “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ”, σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου” που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση της Αθήνας κατά τη διάρκεια των φετινών εορτών Χριστουγέννων
Ημ/νια: 12/11/2019 14:51:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ6ΙΩ6Μ-4Λ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από τον Αθλητικό Όμιλο με την επωνυμία «Παναθηναϊκός Α.Ο. - 1908», σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου» που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση της Αθ
Θέμα: Αποδοχή της δωρεάς ηλεκτρολογικού υλικού, εργασιών κλπ από τον Αθλητικό Όμιλο με την επωνυμία «Παναθηναϊκός Α.Ο. - 1908», σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου» που έχει σαν στόχο τη φωταγώγηση της Αθήνας κατά τη διάρκεια των φετινών εορτών Χριστουγέννων
Ημ/νια: 12/11/2019 14:48:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΨΧΩ6Μ-ΞΞΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Ημ/νια: 12/11/2019 13:07:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω14ΘΩ6Μ-ΩΜΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης για σχεδιασμό και προμήθεια banner 3μ.x9μ. που θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του Δημαρχείου της Αθήνας.
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης για σχεδιασμό και προμήθεια banner 3μ.x9μ. που θα τοποθετηθεί στην πρόσοψη του Δημαρχείου της Αθήνας.
Ημ/νια: 11/11/2019 15:40:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΤ1Ω6Μ-ΙΨΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Απόρριψη συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης του κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ποσού 2.587,00€, για λογαριασμό ΕΥΔΑΠ, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν ότι η αιτία φθοράς που υπέστη σωλήνας υδροδότησης επί της οδού Κρυστάλλη 15, ο
Θέμα: «Απόρριψη συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης του κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ποσού 2.587,00€, για λογαριασμό ΕΥΔΑΠ, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν ότι η αιτία φθοράς που υπέστη σωλήνας υδροδότησης επί της οδού Κρυστάλλη 15, οφείλεται σε ρίζες δένδρου και ως εκ τούτου δεν στοιχειοθετείται παράνομη πράξη ή παράλειψη των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων».
Ημ/νια: 11/11/2019 15:06:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΛΙΩ6Μ-ΚΞΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Α΄ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Α΄ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 11/11/2019 13:59:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΞΝΩ6Μ-ΛΜΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΤΑΠ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΤΑΠ.
Ημ/νια: 11/11/2019 13:35:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63Ζ1Ω6Μ-0Ν2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΤΑΠ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΤΑΠ
Ημ/νια: 11/11/2019 13:34:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2Μ9Ω6Μ-5ΓΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ -ΤΑΠ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ -ΤΑΠ.
Ημ/νια: 11/11/2019 13:32:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΛΞΩ6Μ-ΠΟ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/10/2019
Θέμα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/10/2019
Ημ/νια: 11/11/2019 13:32:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΦΚΩ6Μ-Ζ4Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔ000 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΣΧΕΤ.Χ.Ε.Νο 000012/17-01-2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔ000 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΣΧΕΤ.Χ.Ε.Νο 000012/17-01-2019.
Ημ/νια: 11/11/2019 13:29:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΙΔΩ6Μ-Β5Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ.
Ημ/νια: 11/11/2019 13:25:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ62Ω6Μ-4ΒΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.