Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση καθορισμού ανώτατου ύψους προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων ανά Κοινότητα οικονομικού έτους 2021
Θέμα: Έγκριση καθορισμού ανώτατου ύψους προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων ανά Κοινότητα οικονομικού έτους 2021
Ημ/νια: 19/06/2020 11:01:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞ1ΣΩ6Μ-ΩΛΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της διαγραφής ποσού 150,00€ πλέον προσαυξήσεων, από τη με στοιχεία ΑΧΚ 29360/2015/2019 φορολογική εγγραφή που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΟΥΤΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής».
Θέμα: «Έγκριση της διαγραφής ποσού 150,00€ πλέον προσαυξήσεων, από τη με στοιχεία ΑΧΚ 29360/2015/2019 φορολογική εγγραφή που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΟΥΤΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής».
Ημ/νια: 19/06/2020 10:57:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 680ΕΩ6Μ-ΘΘΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της διαγραφής ποσού 150,00€ πλέον προσαυξήσεων, από τη με στοιχεία ΑΧΚ 27562/2015/2019 φορολογική εγγραφή που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας».
Θέμα: «Έγκριση της διαγραφής ποσού 150,00€ πλέον προσαυξήσεων, από τη με στοιχεία ΑΧΚ 27562/2015/2019 φορολογική εγγραφή που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας».
Ημ/νια: 18/06/2020 11:12:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Κ70Ω6Μ-7ΓΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της διαγραφής ποσού 293,45€ πλέον προσαυξήσεων, από τις με στοιχεία ΑΧΚ 39186/2001/2001, 9916/2002/2002 φορολογικές εγγραφές, που αφορά σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΑ, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας».
Θέμα: «Έγκριση της διαγραφής ποσού 293,45€ πλέον προσαυξήσεων, από τις με στοιχεία ΑΧΚ 39186/2001/2001, 9916/2002/2002 φορολογικές εγγραφές, που αφορά σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΑ, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας».
Ημ/νια: 18/06/2020 11:06:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61Ψ6Ω6Μ-Σ56
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων, από τη με στοιχεία ΑΧΚ 12341/2014/2019 φορολογική εγγραφή, που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας».
Θέμα: «Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων, από τη με στοιχεία ΑΧΚ 12341/2014/2019 φορολογική εγγραφή, που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας».
Ημ/νια: 18/06/2020 11:03:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΧΜΩ6Μ-4ΣΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της διαγραφής ποσού 1.080,00€ πλέον προσαυξήσεων, από τις με στοιχεία ΑΧΚ 15007/2009/2010, 98458/2011/2011, 126913/2011/2013, 74985/2011/2012, 69003/2013/2016, 89050/2014/2016, 18647/2015/2019, 11959/2010/2011, 28699/2015/2018 φορολογικές εγγραφ
Θέμα: «Έγκριση της διαγραφής ποσού 1.080,00€ πλέον προσαυξήσεων, από τις με στοιχεία ΑΧΚ 15007/2009/2010, 98458/2011/2011, 126913/2011/2013, 74985/2011/2012, 69003/2013/2016, 89050/2014/2016, 18647/2015/2019, 11959/2010/2011, 28699/2015/2018 φορολογικές εγγραφές, που αφορούν σε πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων ΚΟΚ σε βάρος του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας».
Ημ/νια: 18/06/2020 11:00:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ3ΠΩ6Μ-ΝΘ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της διαγραφής του συνολικού ποσού 204,22€, από τις με στοιχεία ΑΧΚ 1732/2013/2018, 1735/2014/2018, 1736/2015/2018 & 1792/2016/2018, που αφορούν σε χρεώσεις από Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου επί της οδού ΠΛΑΤΑΙΩΝ 48, σε βάρος του κ. ΝΙΚΟΛΑ
Θέμα: «Έγκριση της διαγραφής του συνολικού ποσού 204,22€, από τις με στοιχεία ΑΧΚ 1732/2013/2018, 1735/2014/2018, 1736/2015/2018 & 1792/2016/2018, που αφορούν σε χρεώσεις από Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου επί της οδού ΠΛΑΤΑΙΩΝ 48, σε βάρος του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω μεταβίβασης του ανωτέρω ακινήτου».
Ημ/νια: 18/06/2020 10:46:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω37ΑΩ6Μ-Χ93
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της διαγραφής του συνολικού ποσού 204,22€, από τις με στοιχεία ΑΧΚ 1732/2013/2018, 1735/2014/2018, 1736/2015/2018 & 1792/2016/2018, που αφορούν σε χρεώσεις από Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου επί της οδού ΠΛΑΤΑΙΩΝ 48, σε βάρος του κ. ΝΙΚΟΛΑ
Θέμα: «Έγκριση της διαγραφής του συνολικού ποσού 204,22€, από τις με στοιχεία ΑΧΚ 1732/2013/2018, 1735/2014/2018, 1736/2015/2018 & 1792/2016/2018, που αφορούν σε χρεώσεις από Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου επί της οδού ΠΛΑΤΑΙΩΝ 48, σε βάρος του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω μεταβίβασης του ανωτέρω ακινήτου».
Ημ/νια: 18/06/2020 10:42:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΜΡΩ6Μ-Γ00
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της διαγραφής του συνολικού ποσού 2.230,05€, που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής για βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΥΣΣΑ, λόγω μη ενημέρωσής του».
Θέμα: «Έγκριση της διαγραφής του συνολικού ποσού 2.230,05€, που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής για βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΥΣΣΑ, λόγω μη ενημέρωσής του».
Ημ/νια: 18/06/2020 10:38:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒ1ΞΩ6Μ-8ΤΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων Σειρά ΕΑ 160/2016 2ης & 3ης Δ.Κ.» με Ανάδοχο την εταιρία 'Κρατημένος Κων/νος & Σια Ο.Ε.'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων Σειρά ΕΑ 160/2016 2ης & 3ης Δ.Κ.» με Ανάδοχο την εταιρία 'Κρατημένος Κων/νος & Σια Ο.Ε.'
Ημ/νια: 18/06/2020 10:16:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΞ1Ω6Μ-2ΗΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α (6η ΔΟΣΗ 2020)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α (6η ΔΟΣΗ 2020)
Ημ/νια: 18/06/2020 10:06:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΤΔΩ6Μ-ΙΙΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ημ/νια: 18/06/2020 10:05:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Σ3ΠΩ6Μ-ΑΞ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 40,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ, λόγω ακυρότητας της πράξης
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 40,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ, λόγω ακυρότητας της πράξης
Ημ/νια: 17/06/2020 10:59:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΡ1Ω6Μ-ΧΣ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
Ημ/νια: 17/06/2020 10:59:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΗΛΩ6Μ-33Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗ, λόγω θανάτου
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗ, λόγω θανάτου
Ημ/νια: 17/06/2020 10:57:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60Η6Ω6Μ-ΤΑΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
Ημ/νια: 17/06/2020 10:56:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΗΚΩ6Μ-ΤΧΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 17/06/2020 10:55:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ8ΛΩ6Μ-ΗΚΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 150,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, λόγω θανάτου
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 150,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, λόγω θανάτου
Ημ/νια: 17/06/2020 10:52:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΦΜΩ6Μ-ΠΧ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών της διακήρυξης και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθε
Θέμα: Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών της διακήρυξης και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση εργασίας με τίτλο “ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ”, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ και διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 189.720,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Ημ/νια: 17/06/2020 10:50:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ733Ω6Μ-Κ97
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΣΟΜΕΡΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΣΟΜΕΡΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 17/06/2020 10:49:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΠΑΩ6Μ-9ΝΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.