Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 338,52 ΕΥΡΩ (ΦΟΡΕΑΣ 0 Κ.Α 6111..001) ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 338,52 ΕΥΡΩ (ΦΟΡΕΑΣ 0 Κ.Α 6111..001) ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Ημ/νια: 16/09/2019 17:15:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0Ξ0Ω6Μ-2Σ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
Ημ/νια: 16/09/2019 15:11:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ04Ω6Μ-ΕΘ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020’
Θέμα: ’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020’
Ημ/νια: 16/09/2019 12:48:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΣΦΩ6Μ-ΩΜΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 14864/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 317936/2018 ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΑΕΜ Α.Ε.
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 14864/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 317936/2018 ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΑΕΜ Α.Ε.
Ημ/νια: 16/09/2019 12:29:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΓΑΩ6Μ-Υ87
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 14877/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 317944/2018 ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΑΕΜ Α.Ε.
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 14877/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 317944/2018 ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΑΕΜ Α.Ε.
Ημ/νια: 16/09/2019 12:25:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ482Ω6Μ-Κ1Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωση εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ»
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωση εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ»
Ημ/νια: 16/09/2019 12:17:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Δ93Ω6Μ-ΧΛΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 47/2019
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 47/2019
Ημ/νια: 16/09/2019 11:43:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΚΡΩ6Μ-ΦΥ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 46/2019
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 46/2019
Ημ/νια: 16/09/2019 11:41:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΟΙΩ6Μ-ΚΡΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 45/2019
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 45/2019
Ημ/νια: 16/09/2019 11:39:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΡ3Ω6Μ-44Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ε.Φ.Κ.Α ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ(ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ε.Φ.Κ.Α ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ(ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018)
Ημ/νια: 16/09/2019 11:28:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΝΨΩ6Μ-Γ45
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΥΜΦ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.698/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΥΜΦ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.698/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Ημ/νια: 13/09/2019 10:53:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 633ΤΩ6Μ-ΥΥΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ,ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018-2019.ΣΥΜΒ.293221/12.10.2017 ΑΔΑΜ 17SYMV002079029 2017-10-12 (ΣXET.XE A169/2018 ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΕ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ,ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018-2019.ΣΥΜΒ.293221/12.10.2017 ΑΔΑΜ 17SYMV002079029 2017-10-12 (ΣXET.XE A169/2018 ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ).
Ημ/νια: 13/09/2019 10:21:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78Α7Ω6Μ-ΩΩ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 50 ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΓΙΑ 24ΜΗΝΕΣ(ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019) , ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 196524/01-08-2018 (18SYMV003512372 2018-08-01) ΣΧΕΤ.1ο ΧΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α00861/2018.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 50 ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΓΙΑ 24ΜΗΝΕΣ(ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019) , ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 196524/01-08-2018 (18SYMV003512372 2018-08-01) ΣΧΕΤ.1ο ΧΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α00861/2018.
Ημ/νια: 13/09/2019 10:11:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω067Ω6Μ-9Ν6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΣΧΕΤ.Χ.Ε. Β03134/10-09-2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΣΧΕΤ.Χ.Ε. Β03134/10-09-2019.
Ημ/νια: 13/09/2019 10:06:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 65Ε4Ω6Μ-58Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Ημ/νια: 13/09/2019 10:02:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΧΖΩ6Μ-ΘΡΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΣΧΕΤ.Χ.Ε Β03134/10-09-2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΣΧΕΤ.Χ.Ε Β03134/10-09-2019.
Ημ/νια: 13/09/2019 09:57:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΙΑΩ6Μ-4ΡΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
1η Συμπληρωματική Σύμβαση της με αριθμό 114364/04-05-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003072830 2018-05-10) αρχικής σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων και οδών 1ης, 2ης και 3ης Δ.Κ. 2017» ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δέκα εννέα ευρώ κ
Θέμα: 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της με αριθμό 114364/04-05-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003072830 2018-05-10) αρχικής σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων και οδών 1ης, 2ης και 3ης Δ.Κ. 2017» ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (74.819,63 €)
Ημ/νια: 13/09/2019 08:23:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν7ΞΩ6Μ-ΟΙΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/01/2019 ΕΩΣ 31/08/2019. (αρθρο 10Α Ν. 3861/2010)
Θέμα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/01/2019 ΕΩΣ 31/08/2019. (αρθρο 10Α Ν. 3861/2010)
Ημ/νια: 13/09/2019 08:05:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΡΨΩ6Μ-ΡΕΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΥΞΕΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ Δ.Α.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΥΞΕΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ Δ.Α.
Ημ/νια: 12/09/2019 14:01:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΩΩΩ6Μ-6ΨΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΘΜ. 1234/12-9-2019. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: TO 230608/10-9-2019 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14.
Θέμα: ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΘΜ. 1234/12-9-2019. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: TO 230608/10-9-2019 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14.
Ημ/νια: 12/09/2019 13:13:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΞΞΩ6Μ-60Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.