31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 09:12

Τα συμπεράσματα του διήμερου Συνεδρίου για την Πρόληψη της Εμπορίας Ανθρώπων στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες

Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, υποδέχτηκε  διεθνείς εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στη διήμερη διάσκεψη με αντικείμενο την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων στις εφοδιαστικές αλυσίδες με την εφαρμογή πρακτικών και μέτρων για τις δημόσιες προμήθειες. Ο κ. Γ. Καμίνης ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου πιλοτικού προγράμματος με στόχο να διασφαλιστεί ότι ο δήμος Αθηναίων δεν αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγονται από θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Το περιφερειακό συνέδριο αποτελεί μέρος του έργου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Το συνέδριο της Αθήνας διοργανώνεται από τον ΟΑΣΕ σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων, το Γραφείο του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, το Athens Partnership και τους Bloomberg Associates.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών της διάσκεψης, ανέφερε: «Ο δήμος Αθηναίων, στην πρωτοπορία της Ευρώπης, γίνεται ο πρώτος δήμος της χώρας και ο πρώτος δημόσιος φορέας που παίρνει θέση για τη θωράκιση του συστήματος των προμηθειών του απέναντι σε εταιρίες και προϊόντα που δεν ακολουθούν τις αρχές του anti-trafficking. Βλέπουν τη δουλειά όχι ως δικαίωμα αλλά ως δουλεία, με θύματα κυρίως παιδιά».

Ο δήμος Αθηναίων στοχεύει να διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο στην εφαρμογή πολιτικών για τη θωράκιση των συμβάσεων προμηθειών του δήμου από φαινόμενα εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων, δίνοντας το παράδειγμα και σε άλλες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Το συνέδριο σηματοδοτεί την ανακοίνωση ενός πιλοτικού προγράμματος, μέσα από το οποίο ο δήμος Αθηναίων επιδιώκει να αναπτύξει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, στη δημιουργία του οποίου θα συμβάλουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εμπειρογνώμονες σε θέματα προμηθειών, προμηθευτές και αστυνομικές αρχές και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, όπως μηχανισμούς καταγγελιών, εκπαίδευση επαγγελματιών, χαρτογράφηση προμηθευτών, αξιολόγηση και διαχείριση επικινδυνότητας. Η πιλοτική μελέτη θα υποστηριχθεί από το γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων.

«Oι κυβερνήσεις έχουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση εφοδιαστικών αλυσίδων απαλλαγμένων από εμπορία ανθρώπων και καταναγκαστική εργασία, και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Με το πιλοτικό πρόγραμμα της Αθήνας, βλέπουμε μια δημοτική αρχή να αναλαμβάνει έναν εξαιρετικά σημαντικό ηγετικό ρόλο σε αυτόν τον αγώνα, και αυτό είναι ένα παράδειγμα που θέλουμε να αναπαράγουμε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας», δήλωσε ο Ηρακλής Μοσκώφ, Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων.

Στο συνέδριο συμμετέχουν επαγγελματίες και ομιλητές από 15 χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων πόλεων και περιφερειακών και εθνικών κυβερνήσεων. Συμμετέχουν, επίσης, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και επαγγελματίες από διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, το έργο των οποίων εστιάζει στην καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας και της εμπορίας ανθρώπων.

Ο κ. Valiant Richey, Αναπληρωτής Συντονιστής του ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, τόνισε τη σημασία της διατομεακής σύνθεσης των συμμετεχόντων στο συνέδριο, μεταξύ των οποίων δικηγόροι που έχουν συνεργαστεί με θύματα εμπορίας ανθρώπων, αξιωματούχοι επί θεμάτων προμηθειών και καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων, εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιρειών και μη κυβερνητικών οργανώσεων: «Φέρνοντας σε επαφή όλους τους φορείς που μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην ανάπτυξη και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των κυβερνητικών μέτρων κατά της εμπορίας ανθρώπων, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειές μας μπορούν θα έχουν σημαντικό – και βιώσιμο – αντίκτυπο στην Αθήνα, την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και ευρύτερα στον κόσμο», δήλωσε ο κ. Richey.

Η κα. Rose Gill Hearn, πρώην Επίτροπος του Τμήματος Ερευνών της Νέας Υόρκης κατά επί της δημαρχίας του Mike Bloomberg και Διευθύντρια της Αρχής Πρακτικών Δημοτικής Ακεραιότητας των Bloomberg Associates, διεθνών φιλανθρωπικών συμβούλων και συνδιοργανωτών του συνεδρίου, δήλωσε: «Ο δήμος Αθηναίων, μέσω του πιλοτικού προγράμματος για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις δημόσιες προμήθειες, επιδεικνύει τη δέσμευσή του να εργαστεί ενάντια στη μάστιγα της εργασιακής εκμετάλλευσης στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Επικροτούμε την πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων κ. Καμίνη για την υποστήριξη αυτού του συνεδρίου και την πρωτοβουλία για τη διερεύνηση τρόπων μέσω των οποίων οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αγοραστική τους δύναμη – που συνολικά φθάνει τα δισεκατομμύρια ευρώ – για να προστατευθούν από τις ‘ένοχες’ προμήθειες»

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου προβλέπει τη διεξαγωγή εξειδικευμένων σεμιναρίων από εκπροσώπους του ΟΑΣΕ, στα οποία θα παρουσιαστούν και συζητηθούν σε βάθος οι Πρότυπες Οδηγίες για Κυβερνητικά Μέτρα για Πρόληψη της Εμπορίας Ανθρώπων στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες. Οι εισηγητές των σεμιναρίων θα μιλήσουν για δράσεις που μπορούν να αναλάβουν οι κυβερνήσεις για να αποτρέψουν την εμπορία ανθρώπων στις εφοδιαστικές αλυσίδες, όπως η ανίχνευση παραγόντων επικινδυνότητας σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους, την κατάρτιση υπαλλήλων που απασχολούνται στις δημόσιες προμήθειες και προμηθευτών, η εφαρμογή της δέουσας επιμέλειας στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων ώστε να προληφθεί η εμπορία ανθρώπων, και η ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης και επιβολής.

«Το περίπλοκο ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων στις δημόσιες εφοδιαστικές αλυσίδες μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο όταν οι πολιτικές πρωτοβουλίες υποστηρίζονται και ενισχύονται από τη συνεργασία και την τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα», δήλωσε ο Αλέξανδρος Καμπούρογλου, Διευθυντής του Athens Partnership, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ειδικεύεται στις φιλανθρωπικές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.