Καταγγελία για μη καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης (Στρ.Δαγκλή)

Υπόθεση 378

Yποβολή: 23.12.2013

Διαμεσολάβηση 226/2013 προς Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας: 24.12.2013Kαταγγελία για αφαίρεση πρόσβασης από το πεζοδρόμιο σε επιχείρηση

Υπόθεση 377

Υποβολή: 20.12.2013

Διαμεσολάβηση 225/2013 προς Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων: 24.12.2013

Απάντηση Δ/νσης Κοινόχρηστων Χώρων: 2.1.2014

Η Δ/νση δεν δύνατα να εισηγηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς αντίστοιχη εισήγηση είχε απορριφεί.

Διαμεσολάβηση 225/2013/Α προς Τμήμα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 26.2.2014

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης πρότεινε στον καταγγέλλοντα να υποβάλλει αίτηση στην Ε.Π.Ζ.Αίτημα πρόσβασης σε παλαιότερες δημαρχιακές αποφάσεις

Υπόθεση 376

Υποβολή: 20.12.2013

Διαμεσολάβηση 224/2013 προς Τμήμα Παιδικών Εξοχών: 23.12.2013Kαταγγελία για άρνηση χορήγησης φακέλου

Υπόθεση 375

Υποβολή: 20.12.22013

Διαμεσολάβηση 223/2013 προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας: 23.12.2013

Απάντηση Δ/νσης Κοινωνικής Αλλεγγύης / Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Υποστήριξης: 13.1.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας, η έκθεση της κοινωνικής λειτουργού ήταν θετική και η ενδιαφερόμενη έλαβε το ποσό που αναλογούσε στη μοριοδότηση που έλαβε από την Ειδική Διακομματική Επιτροπή Ένδειας. Επίσης η απάντηση δίνει πληροφορίες για την εξυπηρέτηση της ενδιαφερομένης και την υποστήριξή της. Αίτημα για τμηματική καταβολή προστίμων ενόψει ανάγκης ανανέωσης βιβλιαρίου

Υπόθεση 374

Υποβολή: 19.12.2013

Αρχειοθέτηση 12/2013: 20.12.2013

Η καταγγελία απορρίφθηκε λόγω έλλειψης αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.Kαταγγελία για μη ανάπλαση της Ιεράς Οδού

Υπόθεση 373

Υποβολή: 18.12.2013

Αρχειοθέτηση 10/2013: 19.12.2013

Kαταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Κων/πόλεως)

Υπόθεση 372

Υποβολή: 16.12.2013

Αρχειοθέτηση 10/2013: 19.12.2013Kαταγγελία για συμπεριφορά υπαλλήλου

Υπόθεση 371

Υποβολή: 16.12.2013

Διαμεσολάβηση 221/2013 προς Δ/νση Αστικής Κατάσταστης: 19.12.2013

Ανταπόκριση Δ/νσης Αστικής Κατάστασης:17.1.2014Καταγγελία για παράνομους οίκους ανοχής (Βοτανικός)


Υπόθεση 370

Υποβολή:  16.12.2013

Διαβίβαση 84/2013 προς Τμήμα Οίκων Ανοχής: 19.12.2013

Aρχειοθέτηση 11/2013: 20.12.2013

Η καταγγελία δεν υποβλήθηκε εκ μέρους της φερόμενης ως καταγγέλλουσας και τέθηκε στο αρχείο.Καταγγελία για πολυετή δέσμευση ακινήτου

Υπόθεση 369

Υποβολή: 13.12.2013

Διαμεσολάβηση 220/2012 προς Δ/νση Οικονομικών: 19.12.2013Καταγγελία για καθυστέρηση ανανέωσης βιβλιαρίου

Υπόθεση 368

Υποβολή: 12.12.2013

Διαμεσολάβηση 219/2013 προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 12.12.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 10.12.2013

Σύμφωνα με την απάντηση, το αίτημα διεκπεραιώθηκε στις 8.1.2014Kαταγγελία επιχείρησης για καθυστέρηση αντικατάστασης άδειας

Υπόθεση 367

Υποβολή: 11.12.2013

Διαμεσολάβηση 218/2013 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 12.12.2013Καταγγελία για αμφισβήτηση προστίμου παράνομης στάθμευσης

Υπόθεση 366

Υποβολή: 11.12.2013

Διαμεσολάβηση 217/2013 προς Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 12.12.2013

Απάντηση Δ/νσης Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 31.12.2013

Κοινοποίηση απάντησης σε Γραφείο Συμπαραστάτη: 8.1.2014

Η Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου, κατόπιν αυτοψίας, διαπιστώνει εσφαλμένη γραμμογράφιση του επίσημου Χάρτη Ελεγχόμενης Στάθμευσης για την οδό Δ.Αιγινήτου και απευθύνεται στην Δ/νση Οικονομικών και Δ/νση Δημοτικών Προσόδων παρακαλώντας για επανεξέταση του προστίμου, για λόγους χρηστής διοίκησης.Καταγγελία για καθυστέρηση απάντησης από Πολεοδομία

Υπόθεση 365

Υποβολή: 10.12.2013

Διαμεσολάβηση 216/2013 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 12.12.2013

Απάντηση υπηρεσίας: 8.1.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η υπηρεσία πραγματοποίησε αυτόψία στις 8.1.2014 όπου διαπιστώθηκε ότι  δύο αποθήκες βρέθηκαν κενές, πιθανώς επί μακρό χρονικό διάστημα κι επομένως δεν υφίσταται αλλαγή χρήσης. Σε ελέγχους των άλλων δύο δευθύνσεων συντάχθησαν εκθέσεις αυτοψίας κι επιβολής προστίμων.Καταγγελία για έλλειψη αποχέτευσης και κάδων απορριμμάτων (Βαρβάκειος)

Υπόθεση 364

Υποβολή: 5.12.2013

Διαμεσολάβηση 214/2013 προς Δ/νση Καθαριότητας: 9.12.2013Καταγγελία για επιβολή τέλους και προστίμου για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου

Υπόθεση 363

Υποβολή: 3.12.2013

Διαμεσολάβηση 215/2013 προς Δ/νση Οικονομικών: 11.12.2013

Η Δ/νση Οικονομιών διαβίβασε τη Διαμεσολάβηση 215/2013 στη Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

Απάντηση Δ/νης Δμοτικών Προσόδων: 27.12.2013

 

Διαμεσολάβηση 215/2013/Α προς Γενικό Γραμματέα Δήμου Αθηναίων: 30.12.2013Kαταγγελία για καθυστέρηση απάντησης από την Πολεοδομία

Υπόθεση 362

Υποβολή: 2.12.2013

Διαμεσολάβηση 213/2013 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 4.12.2013

Απάντηση Δ/νσης Σχ.Πόλεως & Δόμησης: 29.1.214Kαταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Μ.Βόδα)

Υπόθεση 361

Υποβολή: 28.11.2013

Διαμεσολάβηση 211/2013 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 28.11.2013

Επαναπροώθηση Διαμεσολάβης 211/2013: 29.12.2013

Απάντηση Δ/νσης Ηλεκτρολογικού: 31.12.2013

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού,  από αυτοψία στις 30.12.2013, προέκυψε ότι το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί.Καταγγελία επιχείρησης για καθυστέρηση μεταβίβασης άδειας

Υπόθεση 360

Υποβολή: 27.11.2013

Διαμεσολάβηση 212/2013 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 28.11.2013

Σε συνάντηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο (20.11.2013) δόθηκε ενημέρωση ότι η πράξη αντικατάστασης έχει υπογραφεί.Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Φολεγάνδρου)

Υπόθεση 359

Υποβολή: 26.11.2013

Διαμεσολάβηση 210/2013 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 26.11.2013

Αποκατάσταση βλάβης: 5.12.2013

Η καταγγέλλουσα ενημέρωσε ότι το πρόβλημα επιλύθηκε.Καταγγελία για δέσμευση οικοπέδου υπέρ ΟΣΚ (Κεραμεικός)

Υπόθεση 358

Υποβολή: 22.11.2013

Διαμεσολάβηση προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης 209/2013: 25.11.2013Αίτημα μείωσης τελών τραπεζοκαθισμάτων

Υπόθεση 357

Yποβολή: 21.11.2013

Διαμεσολάβηση 208/2013 προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 25.11.2013

Διαμεσολάβηση 208/2013/Α προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 19.12.2013

Κοινοποίηση υπόθεσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 6.2.2014Καταγγελία συλλόγου γονέων και κηδεμόνων για δυσκολία πρόσβασης μαθητών στο 138ο Δημοτικό Σχολείο Πετραλώνων λόγω νεροποντής

Υπόθεση 356

Υποβολή: 21.11.2013

Διαβίβαση 83/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας: 22.11.2013Καταγγελία συλλόγου γονέων και κηδεμόνων για δυσκολία πρόσβασης μαθητών στο 76ο Δημοτικό Σχολείο Πετραλώνων λόγω νεροποντής

Υπόθεση 355

Υποβολή: 22.11.2013

Διαβίβαση 82/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 22.11.2013Kαταγγελία για λακούβα και προβληματικό πεζοδρόμιο (Θουκυδίδου)

Υπόθεση 354

Υποβολή: 14.11.2013

Διαβίβαση 81/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας&Αποχέτευσης, προς Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων και προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 19.11.2013

Απάντηση Δ/νσης Κοινόχρηστων Χώρων: 20.11.2013

H Δ/νση απάντησε ότι δεν είναι αρμόδια για το θέμα

Απάντηση Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 22.11.2013

Η απάντηση της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης είναι η εξής:Καταγγελία για αδυναμία απάντησης σε αίτημα από την Πολεοδομία

Υπόθεση 353

Υποβολή: 12.11.2013

Διαμεσολάβηση 207/2013 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 18.11.2013

Διαμεσολάβηση 207/2013/Α προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 19.11.2013

Απάντηση Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 30.1.2014

Αναμένεται τοποθέτηση της καταγγέλλουσας επί της απαντήσεως.Kαταγγελία για μη πρωτοκόλληση αίτησης στο "Κοινωνικό Παντοπωλείο"

Υπόθεση 352

Yποβολή: 11.11.2013

Διαμεσολάβηση 206/2013 προς ΚΥΑΔΑ: 12.11.2013

Επαναπροώθηση Διαμεσολάβησης 206/2013:29.12.2013Καταγγελία για καθυστέρηση έκδοσης απόφασης σχετικά με ανάκληση ή μη άδειας ΚΥΕ

Υπόθεση 351

Υποβολή: 11.11.2013

Διαβίβαση 80/2013 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης και Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:14.11.2013

Καταγγελία για σύγχυση στις καταστάσεις αποπληρωμής οφειλής

Υπόθεση 350

Υποβολή: 11.11.2013

Διαμεσολάβηση 205/2013 προς Δ/νση Οικονομικών: 12.11.2013

Απάντηση Δ/νσης Οικονομικών: 28.11.2013

H Δ/νση Οικονομικών αποσαφήνισε την οφειλή της ενδιαφερομένης με έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών.Kαταγγελία για καθυστέρηση έκδοσης βιβλιαρίου κοινωνικής προστασίας

Υπόθεση 349

Υποβολή: 4.11.2013

Διαμεσολάβηση 204/2013 προς Τμήμα 5ης Δημοτικής Κοινότητας και Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας: 6.11.2013

Aπάντηση Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 14.11.2013Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.