Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (Περιφερειακός Λυκαβηττού)

Υπόθεση 408

Υποβολή: 28.2.2014

Διαμεσολάβηση 21/2014 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 28.2.2014

Απάντηση Δ/νσης: 6.3.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η βλάβη αποκαταστάθηκε στις 4.3.2014

 Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Βόλβης)

Υπόθεση 407

Υποβολή: 26.2.2014

Διαμεσολάβηση προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού 20/2014: 27.2.2014

Διαμεσολάβηση προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού 20/2014: 9.8.2014

Aπάντηση Δ/νσης Ηλεκτρολογικού: 12.8.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, κατόπιν αυτοψίας, το φωτιστικό έχει αλλαχθεί εδώ και μέρες και λειτουργεί κανονικά.

 Καταγγελία για κάδους απορριμμάτων

Υπόθεση 406

Υποβολή: 26.2.2014

Διαμεσολάβηση 19/2014 προς Δ/νση Καθαριότητας: 26.2.2014

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 26.3.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης, η υπηρεσία τοποθέτησε έναν (1) κάδο απορριμμάτων στις 5.3.2014Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (Σπετσών)

Υπόθεση 405

Υποβολή: 24.2.2014

Διαμεσολάβηση 18/2014 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 25.2.2014

Απάντηση υπηρεσίας 13.6.2014

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η βλάβη αποκαταστάθηκε.Καταγγελία για προβλήματα στην διαδικασία της μεταδημότευσης

Υπόθεση 404

Υποβολή: 17.2.2014

Διαβίβαση 6/2014 προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης: 17.2.2014

Καταγγελία για καθυστέρηση απάντησης από Πολεοδομία

Υπόθεση 403

Υποβολή:17.2.2014

Διαμεσολάβηση 17/2014 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 25.2.2014 Καταγγελία εναντίον της λειτουργίας ΚΥΕ σε πολυκατοικία

Υπόθεση 402

Υποβολή: 17.2.2014

Διαμεσολάβηση 16/2014 προς Τμήμα 2ης Δ.Κοινότητας, Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 25.2.2014

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 11.3.2014

Η Δ/νση απάντησε ότι ο φάκελος δεν είναι ακόμη πλήρης για την αποστολή του στην αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας Αττικής και ότι θα σταλεί όταν θα είναι πλήρης.

Απάντηση Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης - Τμήματος 2ης Δ.Κοινότητας: 24.3.2014Καταγγελία για μη καθαρισμό πεζοδρομίου & πάρκου (Νεάπολη)

Υπόθεση 401

Υποβολή: 13.2.2014

Διαβίβαση 5/2014 προς Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων και Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 15.2.2014

Απάντησης Δ/νσης Καθαριότητας: 20.2.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η υπηρεσία πραγματοπίησε καθαρισμό και πλύσιμο της οδού Ασκληπιού και καθαρισμό του πάρκου της πλατείας Νεαπόλεως στις 19.2.2014 δίνοντας οδηγίες για τον συστηματικό έλεγχο και τον επιμελή καθαρισμό των σημείων.

Απάντηση Δ/νσης Κοινόχρηστων Χώρων: 11.3.2014Καταγγελία για επιβολή προστίμου λόγω κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

Υπόθεση 400

Υποβολή: 11.2.2014

Διαμεσολάβηση 15/2014 προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 25.2.2014

Απάντηση Δ/νσης Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 28.3.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η Δ/νση δεν έχει αρμοδιότητα εξέτασης αιτημάτων για διαγραφή προστίμων. Περαιτέρω, αντιτείνει ότι σε έλεγχο της 28.3.2014 στην ίδια διεύθυνση διαπιστώθηκε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με εμπορεύματα.

Διαμεσολάβηση 15/2014 προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 6.5.2014Καταγγελία για Κ.Υ.Ε. (περιοχή Μετς)

Υπόθεση 399

Υποβολή: 11.2.2014

Διαμεσολάβηση14/2014 προς Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου, Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 11.2.2014

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 25.2.2013Kαταγγελία για όχληση από Κ.Υ.Ε.

Υπόθεση 398

Υποβολή: 11.2.2014

Διαβίβαση 4/2014 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης, Α.Τ. Κυψέλης και Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου Περιφέρειας: 11.2.2014

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 17.2.2014

Σύμφωνα με την Δ/νση δεν υπάρχουν μηνύσεις για το επίμαχο κ.υ.ε.

Απάντηση Υγειονομικού Περιφέρειας: 25.2.2014Καταγγελία για οίκους ανοχής (6η Δημοτική Κοινότητα)

Υπόθεση 397

Υποβολή: 6.2.2014

Διαβίβαση 3/2014 προς Τμήμα Οίκων Ανοχής, Δ/νση Σχ.Πόλεως & Δόμησης, Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών, Υγείας, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη & Δημόσιας Τάξης: 8.2.2014

Απάντηση Τμήματος Οίκων Ανοχής/Δνση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 25.2.2014Καταγγελία για καθυστέρηση απάντησης από Πολεοδομία (Δ.Καισαριανής)

Υπόθεση 396

Υποβολή: 5.2.2014

Διαμεσολάβηση 13/2014 προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 8.2.2014

Διαμεσολάβηση 13/2014/Α προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 9.8.2014Καταγγελία για ασάφειες όσον αφορά τοποθέτηση πέργκολας σε Κ.Υ.Ε.

Υπόθεση 395

Υποβολή: 4.2.2014

Διαβίβαση 2/2014 προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 8.2.2014

Απάντηση Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων: 11.2.2014

Η Δ/νση απάντησε ότι είναι αρμόδια για παραχώρηση τραπεζοκαθισμάτων κι ότι στην περιοχή Μακρυγιάννη απαραίτητη είναι η σύμφωνη γνώμη μόνο της Γ' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, ενώ η τοποθέτηση πέργκολας εκφεύγει των αρμοδιοτήτων και αρμόδια να απαντήσει είνα η Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων.Καταγγελία για μη απάντηση σε αίτημα διακοπής εργασιών

Υπόθεση 394

Υποβολή: 28.1.2014

Διαμεσολάβηση 12/2014 προς Τμήμα Αδειών:8.2.2014Καταγγελία για επιβολή κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. παρά την ύπαρξη αθωωτικών αποφάσεων

Υπόθεση 393

Υποβολή: 31.1.2014

Διαμεσολάβηση 11/2014 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 8.2.2014

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 19.2.2014

Παραλαβή απάντησης από Γραφείο Συμπαραστάτη: 10.3.2014Καταγγελία για χωμάτινο όγκο (οδός Αρμονίας)

Υπόθεση 392

Υποβολή: 29.1.2014

Διαμεσολάβηση 10/2014 προς Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών: 8.2.2014Καταγγελία για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου εις βάρος εταιρίας

Υπόθεση 391

Υποβολή: 29.1.2014

Επικοινωνία Συμπαραστάτη με Τμήμα Εκμετάλλευση Δημοτικής Περιουσίας: 3.2.2014

Σύμφωνα με την επικοινωνία, επίκειται υπογραφή σχετικής εισήγησης από την αρμόδια Αντιδήμαρχο και εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς θετική επίλυση.

Καταγγελία για είσοδο υπογείου καταστήματος

Υπόθεση 390

Υποβολή: 28.1.2014

Διαβίβαση 1/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας&Αποχέτευσης: 31.1.2014Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Καλύμνου)


Υπόθεση 389

Υποβολή: 28.1.2014

Διαμεσολάβηση 9/2014 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 28.1.2014

Aπάντηση Δ/νσης Ηλεκτρολογικού: 12.2.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η βλάβη αποκαταστάθηκε από τεχνίτη στις 11.2.2014

 Καταγγελία για επιβολή προστίμου στάθμευσης σε θέση μονίμου κατοίκου

Υπόθεση 388

Υποβολή:24.1.2014

Διαμεσολάβηση 8/2014 προς Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 28.1.2014

Απάντηση Δ/σνης Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 10.2.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η υπηρεσία κρίνει επαρκείς τους ισχυρισμούςτης καταγγέλλουσας και ζητά την επανεξέταση και ανάκληση της έκθεσης παράβασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικονομικών και Δ/νση Δημοτικών Προσόδων).Πρόβλημα μετακίνησης κάδων (οδός Μαστραχά)

Υπόθεση 387

Υποβολή: 21.1.2014

Διαμεσολάβηση 7/2014 προς Δ/νση Καθαριότητας &Δ/νση Οδοποιίας: 28.1.2014

Απάντηση Δ/νσης Οδοποιίας: 29.1.2014

Ο Δ/ντης της υπηρεσίας έδωσε αναλυτικές οδηγίες και εντολές για την εξέταση και αντιμετώπιση του προβλήματος.

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 24.2.2014

Η Δ/νση απάντησε ότι τοποθέτησε έναν κάδο απορριμμάτων στην συμβολή των οδών Μαστραχά και Ηλία Ηλιού στις 29.1.2014.Αίτημα συνάντησης με Δήμαρχο

Υπόθεση 386

Υποβολή:16.1.2014

Διαμεσολάβηση 6/2014 προς Γραφείο Δημάρχου: 26.1.2014Καταγγελία για πρόστιμο για τραπεζοκαθίσματα

Υπόθεση 385

Υποβολή: 20.1.2014

Διαμεσολάβηση 5/2014 προς Δ/νση Δ.Προσόδων: 26.1.2014

Απάντηση Δ/νσης Προσόδων: 15.4.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, ο ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει αίτηση στην Δ/νση Οικονομικών.Καταγγελία για άρνηση παραλαβής συμφώνου συμβίωσης

Υπόθεση 384

Υποβολή: 20.1.2014

Διαμεσολάβηση 4/2014 προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης: 22.1.2014

Διαμεσολάβηση 4/2014/Α προς Δ/νση Αστικής Κατάστασης: 29.7.2014

Απάντηση Δ/νσης: 28.8.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, η υπηρεσία ενόψει του αιτήματος έστειλε στις 23.1.2014 έγγραφο στο τμήμα Αλλοδαπών Αττικής για παροχή πληροφοριών. Η Δ/νση Αλλοδαών γνωστοποίησε στοιχεία για την υπόθεση. Η υπηρεσία δεν καταχώρισε το σύμφωνο συμβίωσης, αναμένοντας απόφαση της Δ/νσης Αλλοδαπών.Καταγγελία για αυθαιρεσίες από ιδιώτες (Φ.Νέγρη)

Υπόθεση 383

Υποβολή: 13.1.2014

Διαμεσολάβηση 3/2014 προς Τμήμα Εποπτείας Κοινόχρηστων Χώρων & Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών: 22.1.2014

Απάντηση Τμήματος Εποπτείας Κοινόχρηστων Χώρων: 7.3.2014

Η Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου απάντησε ότι προέβη σε ελέγχους.

Απάντηση Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών: 7.5.2014Kαταγγελία για κατάσχεση ακινήτου

Υπόθεση 382

Yποβολή: 30.12.2013

Διαμεσολάβηση 2/2014 προς Δ/νση Οικονομικών και Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 10.1.2014

Απάντηση Δ/νσης Οικονομικών: 28.1.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης Οικονομικών, εφόσον υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές, είναι υποχρεωμένη να τις εισπράξει.

Η αποδέσμευση μπορεί να γίνει είτε με την καταβολή του χρέους είτε σε περίπτωση ενημέρωσης εκ μέρους της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης ότι επίκειται διαγραφή του συγκεκριμένου οφειλέτη.

 

 Καταγγελία για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης

Υπόθεση 381

Υποβολή: 30.12.2013

Διαμεσολάβηση 1/2014 προς Δ/νση Οικονομικών: 2.1.2014Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (οδός Νάξου)

Υπόθεση 380

Υποβολή: 24.12.2013

Eπικοινωνία μας με "Γραμμή του Δημότη"(1595): 24.12.2013

Από τα στοιχεία της "Γραμμής του Δημότη" προέκυψε ότι το αίτημα έχει υποβληθεί στις 19.11.2013, στις 22.11.2013 και στις 12.12.2013 και έχει προωθηθεί στην υπηρεσία για αποκατάσταση. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ζήτησε την επαναπροώθηση του αιτήματος στην Δ/νση Ηλεκτρολογικού

Διαμεσολάβηση 228/2013 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού, Τμημα Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού & Σηματοδότησης: 24.12.2013Καταγγελία για πεζοδρόμιο και αδιαμόρφωτο χώρο (Ξούθου - Βερανζέρου - Μενάνδρου)

Υπόθεση 379

Υποβολή: 19.12.2013

Παραλαβή από Γραφείο Συμπαραστάτη: 23.12.2013

Διαμεσολάβηση 227/2013 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης, Δ/νση Κοινόχρηστων Χώρων, Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών, Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 24.12.2013

Απάντηση Δ/νης Κοινόχρηστων Χώρων: 2.1.2014Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.