Παραλαβή χειρόγραφων Αιτημάτων Πολιτών | 4η Κοινότητα

τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 4ης δημοτικής κοινότητας, τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 4ης δημοτικής κοινότητας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Η αίτηση χορηγείται από την υπηρεσία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

2105157882

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

4η Δημοτική Κοινότητα

Λένορμαν και Αλεξανδρείας 35, Κολωνός, 104 41