Έκδοση Βεβαίωσης Μονίμου Κατοικίας | 4η Κοινότητα

τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 4ης δημοτικής κοινότητας, τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 4ης δημοτικής κοινότητας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.
Για τη μεταδημότευση απαιτείται, τουλάχιστον, διετία μόνιμης κατοικίας, και συνεπώς τα δικαιολογητικά Δ.Ε.Κ.Ο. ή το εκκαθαριστικό της εφορίας πρέπει να αφορούν στο χρονικό αυτό διάστημα (παρ.7 άρθρο 15Ν.3463/06).

Στοιχεία Επικοινωνίας

2105157882

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

4η Δημοτική Κοινότητα

Λένορμαν και Αλεξανδρείας 35, Κολωνός, 104 41