21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 14:31

Πρακτικό διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας»

Πρακτικό Διεξαγωγής Δημόσιας Κλήρωσης, προκειμένου για την σύσταση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας».