Κέντρα δημιουργικής μάθησης – Βαφειοχωρίου (7η Δ.Κ.)