03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 08:06

Πίνακες Επαναξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’αριθ. πρωτ. 185900/19-07-2018 Ανακοίνωσης

logo

Δημοσιεύονται οι Πίνακες Επιτυχόντων Επαναξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’αριθ. πρωτ. 185900/19-07-2018 Ανακοίνωσης των κωδικών θέσεων: 110 και 111 καθώς και οι Πίνακες Απορριπτέων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 049815/26-02-2020 έγγραφο της Επιτροπής Επαναξιολόγησης Υποψηφίων.

Eνστάσεις μπορούν να γίνουν από 04/03/2020 μέχρι και 13/03/2020, Λιοσίων 22, 2ος όροφος στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου και θα απευθύνονται στην Επιτροπή Επαναξιολόγησης Υποψηφίων.

Πληροφορίες: 210 5246225