26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 18:28

Παρεμβάσεις της Ανοιχτής Πόλης στην 21η συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου:Απαλλοτριώσεις και Άσυλο Ανιάτων

Στην 21η συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η Ανοιχτή Πόλη στάθηκε σε δύο ζητήματα:

Απαλλοτριώσεις

Η έξαρση των κλιματικών φαινομένων καθιστά ακόμα πιο προβληματική τη χαμηλή αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο στην Αθήνα και μας αναγκάζει να δημιουργήσουμε περισσότερους χώρους πρασίνου. Παράλληλα, ο πρόσφατος νόμος 4579/2020 απαγορεύει τη δεύτερη επανεπιβολή απαλλοτρίωσης, περιορίζοντας τα εργαλεία που διαθέτει ο Δήμος στην κατεύθυνση αυτή. Στο προηγούμενο χρονικό διάστημα μόνο, είχαμε αρνητικές εξελίξεις στον πολύτιμο χώρο του πρώην ΚΤΕΛ Λιοσίων, ο οποίος θα μπορούσε να δώσει ανάσα στην πυκνοδομημένη περιοχή, και του Ο.Τ. 42 στην Ελληνορώσων.

Ζητήσαμε από τη δημοτική αρχή ενημέρωση σχετικά με τον προγραμματισμό και την εξέλιξη των απαλλοτριώσεων στον Δήμο Αθηναίων. Η σύνταξη ενός συνολικού και συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των εκκρεμών απαλλοτριώσεων πρέπει να είναι προτεραιότητα για τον Δήμο Αθηναίων. Αυτό θα πρέπει να προτεραιοποιεί τους χώρους με βάση τη σημασία τους αλλά και τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επιπλέον θα πρέπει να προβλέπει ενέργειες για την άντληση των απαιτούμενων πόρων. Ρωτήσαμε τη Δημοτική Αρχή πώς θα διαχειριστεί τον πραγματικό κίνδυνο απώλειας χαρακτηρισμένων χώρων πρασίνου στον Δήμο και αν είναι στις προθέσεις της η σύνταξη ενός τέτοιου προγράμματος.

Άσυλο Ανιάτων

Το πόρισμα του Ορκωτού Λογιστή, σε σχέση με τα οικονομικά του Ν.Π.Ι.Δ. «ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ» για την περίοδο 1/1/2015 – 30/6/2019, κατακεραυνώνει τη διοίκηση του Ασύλου, αφού εκτιμάται πιθανή ζημιά εκατομμυρίων ευρώ στο ταμείο του Ιδρύματος, καθώς και διαπιστώνονται άναρχη διαχείριση, ανακολουθία στον τρόπο λειτουργίας, ελλιπής εποπτεία και παραλείψεις της διοίκησης. Ωστόσο, από το 2019 που το πόρισμα διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και το Άσυλο Ανιάτων συνεχίζει να λειτουργεί με την ίδια διοίκηση!

Το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν βοηθάει στην εξυγίανση και στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ιδρύματος. Η πολιτεία οφείλει να διαμορφώσει το θεσμικό περιβάλλον που θα επιτρέπει την αποτελεσματική εποπτεία των κοινωφελών ιδρυμάτων και ο Δήμος Αθηναίων ως εποπτεύουσα αρχή έχει υποχρέωση να εμποδίσει την απαξίωση ενός ιδρύματος με σημαντική κοινωνική προσφορά. Χρειάζονται εξορθολογισμός του τρόπου διαχείρισης, καθώς και μέτρα ισονομίας και διαφάνειας, ειδικά όσον αφορά το μητρώο μελών και τον τρόπο λειτουργίας του. Ζητήσαμε από τη Δημοτική Αρχή να μας ενημερώσει για τυχόν πρωτοβουλίες που σκέφτεται να αναλάβει, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και τα συμφέροντα του Ασύλου Ανιάτων, σε όφελος των υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης που παρέχονται στους ωφελούμενους.