26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 16:25

Παρεμβάσεις της Ανοιχτής Πόλης στην 14η συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Η Ανοιχτή Πόλη έκανε τις παρακάτω παρεμβάσεις στην 14η ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου:

Πολιτικές του Δήμου για την διαχείριση των πιέσεων της τουριστικοποίησης περιοχών της Αθήνας.

Η ανεξέλεγκτη τουριστικοποίηση αποτελεί ένα από τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις –τουριστικοί προορισμοί, μεταξύ αυτών και η Αθήνα. Ο αστικός τουρισμός αποτελεί μια σημαντική πηγή πλούτου, όταν ωστόσο δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και μια στρατηγική, προκύπτουν αρνητικές επιπτώσεις και στην καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων και στη βιωσιμότητα της πόλης ως προορισμού. Συγκεκριμένα παρατηρούνται προβλήματα επιβάρυνσης των υποδομών, του κυκλοφοριακού, συγκρούσεις και ανταγωνισμός με άλλες λειτουργίες, είτε οικονομικές είτε με την κατοικία. Για την Αθήνα ειδικά ο υπερτουρισμός απειλεί την πολυλειτουργικότητα και την μίξη λειτουργιών στις κεντρικές περιοχές, αλλά και τις ζωντανές γειτονιές κατοικίας, ιδιαίτερα με την εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Προκύπτουν θέματα, ακόμα, για το πώς κατανέμονται οι παραγόμενες υπεραξίες από την τουριστική δραστηριότητα και αν μέρος αυτών των εσόδων επιστρέφουν στην πόλη. Ζητήσαμε ενημέρωση για το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων της δημοτικής αρχής, τόσο στο επίπεδο μιας βιώσιμης στρατηγικής για τον αστικό τουρισμό, όσο και για το ειδικότερο θέμα της επιστροφής εσόδων στην πόλη και επισημάναμε την ανάγκη να αξιολογηθεί η εμπειρία και οι καλές πρακτικές από πόλεις του εξωτερικού που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα.

Η θέση του Δήμου Αθηναίων απέναντι στη μαζικής απομάκρυνση λειτουργιών διοίκησης από το κέντρο της πόλης προς το χώρο της ΠΥΡΚΑΛ.

Η απόφαση της κυβέρνησης για απομάκρυνση των λειτουργιών διοίκησης από το κέντρο, μια απόφαση αιφνιδιαστική, χωρίς καμία διαβούλευση και αντίθετη με τους θεσμοθετημένους στόχους του Ρυθμιστικού Αθήνας – Αττικής, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα για το μέλλον της πρωτεύουσας. Η πολυλειτουργικότητα, στοιχείο της συνοχής και της ιστορικής φυσιογνωμίας της Αθήνας, δέχεται τα τελευταία χρόνια πιέσεις από μια ανεξέλεγκτη και αρρύθμιστη τουριστικοποίηση. Οι διοικητικές λειτουργίες έχουν ρόλο κεντρικού πυλώνα για την πολυλειτουργικότητα του κέντρου. Εκτός από το συμβολικό και ιστορικό στοιχείο της διοίκησης στο κέντρο της Αθήνας, οι δημόσιες λειτουργίες σημαίνουν κινητικότητα, ενίσχυση της εμπορικής κίνησης, συνύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Πρόκειται μάλιστα για λειτουργίες οι οποίες συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα του κέντρου, αντίθετα με λειτουργίες που μπορεί να υπόκεινται πολύ περισσότερο σε παροδικές διακυμάνσεις της αγοράς και εξωτερικές συνθήκες (βλ. τουριστικές χρήσεις, real estate).
Η προηγούμενη δημοτική αρχή χωρίς να διαφωνεί για τους κινδύνους του λανθασμένου αυτού σχεδιασμού, τον θεώρησε “ειλημμένη απόφαση” και τετελεσμένο γεγονός. Ως Ανοιχτή Πόλη θεωρούμε οτι ο Δήμος πρέπει να διεκδικήσει την μη εφαρμογή του σχεδίου. Ζητήσαμε ενημέρωση από τη νέα δημοτική αρχή για τις θέσεις της για το θέμα και για το αν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε ουσιαστικές ενέργειες και ποιές για την αποτροπή ενός επικίνδυνου για το μέλλον της Αθήνας σχεδίου.

Εξελίξεις στο θέμα της Διπλής Ανάπλασης και διασφάλιση του μέγιστου οφέλους σε ελεύθερους χώρους για την πόλη.

Ζητήσαμε ενημέρωση για τις εξελίξεις από την αρχή του έτους και για τα χρονοδιαγράμματα των εργασιών στην περιοχή του Ελαιώνα. Ταυτόχρονα επισημάναμε την ανάγκη να προχωρήσουν οι μελέτες και προεργασίες για την μεγιστοποίηση του οφέλους της διπλής ανάπλασης σε ελεύθερους χώρους και στις δύο περιοχές ενδιαφέροντος. Ειδικά για το χώρο που θα απελευθερωθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου και για τη γύρω περιοχή υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες. Ο χώρος αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί ενιαία με την ευρύτερη περιοχή στα Κουντουριώτικα, σύμφωνα με τα αιτήματα των κατοίκων και των συλλόγων της περιοχής, αλλά και με τις κατά καιρούς προτάσεις του πρώην Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Θα είναι ένα οραματικό σχέδιο, που θα ενώσει τον Λυκαβηττό με την Αλεξάνδρας, με έναν άξονα πρασίνου, ελεύθερων χώρων και χρήσεων υπαίθριου μαζικού αθλητισμού και υπαίθριας αναψυχής.