25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 10:29

Ο Δήμος Αθηναίων ιδρύει Γραφείο Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας

Χάρης Δούκας: «Διευρύνουμε την ομπρέλα προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών»

Στην ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας προχωρά ο Δήμος Αθηναίων μετά τη σχετική εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Ιανουαρίου, που έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.

«Είναι το πρώτο βήμα για να φτιάξουμε μια ομπρέλα προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών. Το Γραφείο Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας αποσκοπεί στην προσέγγιση των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ενεργειακής φτώχειας, δυσκολεύονται δηλαδή να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και στην αναζήτηση τρόπων για την υποστήριξή τους. Γενικότερα, οι υπηρεσίες θα συνδράμουν τα νοικοκυριά σε θέματα αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς, ώστε να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, με οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος και προς αυτό τον σκοπό θα τους παρέχονται σχετικές πρακτικές πληροφορίες αλλά και χρήσιμο υλικό. Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, είναι η πρώτη δράση για την αντιμετώπιση ταυτόχρονα της ενεργειακής φτώχειας και της κλιματικής κρίσης. Θα ακολουθήσουν πολλές ακόμα οι οποίες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ίδρυση ενεργειακής κοινότητας και την αξιοποίηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προς όφελος των ασθενέστερων» δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Συγκεκριμένα το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων θα συμβάλλει:

  • Στην καταγραφή των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών.
  • Στην υποστήριξη πολιτών σε θέματα αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς, με την παροχή χρήσιμων πληροφοριών και υλικού.
  • Στον εντοπισμό προγραμμάτων χρηματοδότησης που σχετίζονται με τη διαχείριση ενέργειας και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.
  • Στην αύξηση της ενεργού συμμετοχής των ενεργειακά ευάλωτων πολιτών σε ομαδικές πρωτοβουλίες, χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνολογίας και πληροφορικής.

Η λειτουργία του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας έχει προφανή οφέλη. Χαρτογραφείται η έκταση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας, ενώ ο Δήμος θα μπορεί να εντοπίζει χρηματοδοτικά προγράμματα που θα βελτιώσουν την ενεργειακή διαχείριση και θα αμβλύνουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης.