Η Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων , κατ’ εφαρμογή:

  1. Της παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,

  2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,

  3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

  4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018

  5. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/21137/ΦΝ466/02-05-2018 (ΦΕΚ 1511/02-05-2018 τ. Β΄)

Θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:

«Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων», Προϋπολογισμού 4.500.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%, στον Κ.Α. 7311.108 - Φ64- Δ34(Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής)

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ Π.Δ.Ε. (Υπουργείο Εσωτερικών) ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 [846.300,00 €] και Ίδιοι Πόροι Δήμου Αθηναίων [3.653.700,00 €]σύνολο 4.500.000,00 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 τμήματα ως ακολούθως:

Τμήμα 1 - " Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων στην 1η, 2η, 5η, 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα " με δαπάνη εργασιών συνολικά 1.336.108,67 € (οικοδομικά: 743.008,67 € και ηλεκτρομηχανολογικά 593.100,00 €)και προϋπολογισμό έργου 2.338.303,00 € με ΦΠΑ,

Τμήμα 2 - " Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων στην 3η και 4η Δημοτική Κοινότητα " με δαπάνη εργασιών συνολικά 1.235.195,33 € (οικοδομικά: 690.695,33 € και ηλεκτρομηχανολογικά 544.500,00 € )και προϋπολογισμό έργου 2.161.697,00 € με ΦΠΑ,

τα οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανά τμήμα , ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε 257 Σχολικά Κτίρια όλων των Υποχρεωτικών Βαθμίδων Εκπαίδευσης και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Αφορά σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της συνολικής δαπάνης εργασιών), ήτοι ράμπες, wc AμεA, οριζόντια και κάθετα αναβατόρια, ανελκυστήρες σε σχολεία και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό τα παραπάνω κτίρια των σχολικών μονάδων και οι αύλειοι χώροι τους να εξασφαλίζουν συνθήκες άνεσης και ασφάλειας για το κοινό που εξυπηρετούν, με σύγχρονη βελτίωση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας τους από ΑμεΑ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 11:00 π.μ.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Έργο της Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων για τη διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ (ΑΔΑ: ΨΨΜ5Ω6Μ-ΒΜΓ) του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22-07-2020 και ώρα 12:00 μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr .

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω [3] απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α)της Αναθέτουσας Αρχής: www.cityofathens.gr

β)του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr (μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ.)

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στις ιστοσελίδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 και της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών άρθρο 5 παρ. 5.2.(2).

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 20/07/2020 - 14:05 - Τετ, 22/07/2020 - 12:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.