07 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2012 08:00

28-03-2012 : Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Παιδικό Μουσείο την περίοδο του Πάσχα

Τo Σάββατο 7 & την Κυριακή 8 Απριλίου 2012, τα παιδιά 3-12 χρόνων θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα, «Κάποτε ζούσε ο Λάζαρος» και «Ήρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα βάγια»:

Για παιδιά 3-6 χρόνων «Κάποτε ζούσε ο Λάζαρος» :
Τα παιδιά  γνωρίζουν την ιστορία του Λαζάρου και κατασκευάζουν ένα Λαζαράκι, το οποίο θα φτιάξουν με υλικά οικιακής χρήσης.

Για παιδιά 7-12 χρόνων «Ήρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα βάγια»
Τα παιδιά ερευνούν και ανακαλύπτουν την ιστορία του Λαζάρου και τον εορτασμό των Βαΐων. Στη συνέχεια, φτιάχνουν το δάφνινο στεφάνι των Βαΐων.

Οι ώρες διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά 3-12 χρόνων είναι:

  • τις καθημερινές 11.00 – 11.45, 12.00 – 12.45, 13.00 – 13.45 και
  • τα Σαββατοκύριακα 11.00 – 11.45, 12.00 – 12.45, 13.00 – 13.45, 14.00 – 14.45

H οικονομική συμμετοχή είναι 7 ευρώ για κάθε παιδί & ενισχύει τους σκοπούς του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου.