17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 11:49

Επαναλειτουργία του ΚΕΠ 1ης Δημοτικής Κοινότητας (Ακαδημίας 88)

Δευτέρα, 17-06-2024,

Τo ΚΕΠ 1ης δημοτικής κοινότητας (Ακαδημίας 88) επανήλθε πλήρως στην παραγωγική του λειτουργία.
Ευχαριστούμε τους επισκέπτες μας για την κατανόηση τους και παραμένουμε στη διάθεση τους προς διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.