20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 11:53

Δήμος Αθηναίων: Φροντίδα για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών και την προστασία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του καύσωνα

Ο Δήμος Αθηναίων έχει λάβει μια σειρά από μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του κατά την διάρκεια των ζεστών ημερών του καλοκαιριού και του καύσωνα.

Από τις 5 Ιουνίου 2024 ο Δήμος έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης εργαζομένων τόσο σε γραφεία όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
  • Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης στις 13:00 σε περιπτώσεις εργαζομένων με θέματα υγείας και σε κτίρια χωρίς κλιματισμό.
  • Εφαρμόζεται η τηλεργασία στην Διεύθυνση Δόμησης και όπου αλλού αυτό κριθεί αναγκαίο.
  • Από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν τοποθετηθεί προσωρινά ανεμιστήρες για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε κτίρια όπου δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός (εξαιτίας πρόσφατων περιστατικών δολιοφθοράς και κλοπής συστημάτων στις εγκαταστάσεις κλιματισμού) και μέχρι να αντικατασταθούν με φορητές κλιματιστικές μονάδες τις επόμενες μέρες όπου κριθεί αυτό απαραίτητο.

Ο Δήμος Αθηναίων παρακολουθεί στενά τις καιρικές συνθήκες και θα συνεχίσει να προσαρμόζει τα μέτρα του ανάλογα με τις ανάγκες.

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τον Δήμο Αθηναίων και έχει κινητοποιήσει τους γιατρούς εργασίας και τους τεχνικούς ασφαλείας του οι οποίοι προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους.