04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 15:58

Διαφάνεια και νομιμότητα στη διαχείριση της περιουσίας του Γηροκομείου Αθηνών

Η Ανοιχτή Πόλη έχει στηρίξει την προσπάθεια για τη διάσωση και αποκατάσταση του Γηροκομείου Αθηνών με συνέπεια, εδώ και χρόνια, μεταξύ άλλων πιέζοντας για την εκλογή αιρετής διοίκησης που δεν θα αυθαιρετούσε σε βάρος του Ιδρύματος. Το σχέδιο εξυγίανσης που κατέθεσε η σημερινή διοίκηση το 2022 το αντιμετωπίσαμε ωστόσο με επιφύλαξη, τόσο ως προς τη βιωσιμότητά του όσο και ως προς την αξιοπιστία των δεδομένων του, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι αυτά δεν απεικόνιζαν την πραγματική οικονομική κατάσταση.

Η χθεσινή σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών δυστυχώς δεν μας έκανε περισσότερο αισιόδοξους. Βασικό θέμα της ήταν η δρομολόγηση της εκποίησης ακινήτων του Ιδρύματος, παρά το ότι το εγκεκριμένο σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει ως βασική στρατηγική αναδιάρθρωσης τη μακροχρόνια μίσθωση, και όχι την εκποίηση, της ακίνητης περιουσίας του φορέα. Τα μέλη της Εταιρείας κλήθηκαν να εξουσιοδοτήσουν τη Διοίκηση, χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερωθεί για βασικά δεδομένα, όπως ο κατάλογος ακινήτων της ΕΕΑ, ο κατάλογος των προς πώληση ακινήτων (αναρτήθηκε λίγο πριν τη συνέλευση στον ιστότοπο της ΕΕΑ) με τις αντίστοιχες αντικειμενικές αξίες, αλλά και χωρίς να τους έχει παρασχεθεί κάποια έκθεση αιτιολόγησης για την πώληση των συγκεκριμένων ακινήτων. Έτσι, όλα ακούστηκαν και αποφασίστηκαν συνοπτικά, δια του προφορικού λόγου του προέδρου, σε κλίμα μάλιστα έντασης και εχθρότητας προς την αντίθετη άποψη.

Το Γηροκομείο Αθηνών διαθέτει μια τεράστια ακίνητη περιουσία αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δήμος Αθηναίων έχει επανειλημμένα επιχορηγήσει την ΕΕΑ, χωρίς να έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιος απολογισμός για τη διαχείριση αυτών των χρημάτων. Ο στοιχειώδης σεβασμός της δημόσιας περιουσίας επιβάλλει τη διαφάνεια και την πιστή τήρηση των νόμιμων διαδικασιών σε κάθε βήμα της δύσκολης προσπάθειας για την ανόρθωση του Ιδρύματος.

Η δημοτική αρχή πρέπει να ανταποκριθεί με αίσθημα ευθύνης στην υποχρέωση εποπτείας του Γηροκομείου Αθηνών: να διορίσει Επίτροπο, ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική άσκηση ελέγχου στη διαχείριση της περιουσίας του, και να προωθήσει σε συνεννόηση με τα αρμόδια Υπουργεία τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν σε πιο μόνιμη βάση την υγιή λειτουργία των κοινωφελών ιδρυμάτων. Η πρακτική των αυθαίρετων και εν κρυπτώ αποφάσεων είχε δυσάρεστα αποτελέσματα στο παρελθόν και καλό είναι να μην την επαναλάβουμε.