28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 21:35

Απάντηση του Δήμου Αθηναίων προς την Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε για ανάθεση εργολαβίας καθαριότητας σε σχολεία.

Με έκπληξη ενημερωνόμαστε για «Πόλεμο» του Δημάρχου Αθηναίων και για ανάθεση εργολαβίας καθαριότητας 1 εκ.€  σε εργολάβους καθαριότητας.

«Η προοδευτική διακυβέρνηση του Δήμου Αθηναίων είναι η πρώτη σε όλη τη χώρα που ανοίγει την “κερκόπορτα” εισόδου των εργολάβων στα σχολεία». 

Τίποτα πιο αναληθές!

Είναι η δεύτερη φορά που υφίσταται η συγκεκριμένη διαδικασία στο Δήμο Αθηναίων, μετά από ΟΜΟΦΩΝΗ μάλιστα απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 03.06.2024 (ΑΔΑ: Ρ6Τ5Ω6Μ-ΓΤΙ). Η πρώτη διαδικασία είχε συμβασιοποιηθεί στις 23 Αυγούστου 2022 (22SYMV011127672). 

Αναφέρεται στο δημοσίευμα, ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν «εργολάβοι» και ότι εκχωρούνται σε ιδιωτικά συμφέροντα θέσεις εργασίας.

Ποιοι είναι αυτοί οι «εργολάβοι» όμως που είναι φορείς του άρθρου 20 του ν.4412/2016 για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού;

Οι «εργολάβοι» αυτοί είναι με άμεσα ωφελούμενα μέλη τους, ευάλωτες και ειδικές ομάδες που συμμετέχουν σε φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, δηλαδή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.

Αναφέρεται εξάλλου και στη διακήρυξη (24PROC014884042) στη σελίδα 20 παρ. 2.2.1.1: “Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4412/2016, οι φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τον Ν.4430/2016, και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας μελέτης.”

Τέλος, η αξία της σύμβασης είναι σχεδόν 700 χιλ.€, ενώ σε 1 εκ.€ θα ανέλθει εφόσον επιθυμήσει ο Δήμος Αθηναίων να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης. 

Αυτοί που ανακάλυψαν “πόλεμο” μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων και εργαζομένων, καλό θα ήταν να ρωτήσουν τις συγκεκριμένες γυναίκες εργαζόμενες καθαρίστριες κατά πόσο η παρούσα διοίκηση έχει ανοίξει “πόλεμο” ή τις έχει στηρίξει στην πράξη.

Το ελάχιστο που οφείλουν να κάνουν όσοι συμμετέχουν στο γαϊτανάκι των κακόβουλων επιθέσεων κατά του Δήμου Αθηναίων με “ανακοινώσεις” και “αποκαλύψεις”  είναι να ζητήσουν συγγνώμη από τις ίδιες τις εργαζόμενες.

Αν δεν το κάνουν, το μόνο που δείχνουν ότι είναι υποκινούμενοι από άγνωστα συμφέροντα, που μόνο το καλό των εργαζομένων δεν επιδιώκουν!