τελευταία νέα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΧΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΕΙ:
  • ΠΟΙΟΣ
  • x Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών
  • x Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών