Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2021 14:25:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘ59Ω6Μ-2ΟΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά την καταβολή της αξίας των μέσων ατομικής προστασίας ετών 2012 - 2013, στήν κληρονόμο της αποβιωσάσης Συμεωνάκη Μαρίας, δικαιούχου υπαλλήλου του Δήμου.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά την καταβολή της αξίας των μέσων ατομικής προστασίας ετών 2012 - 2013, στήν κληρονόμο της αποβιωσάσης Συμεωνάκη Μαρίας, δικαιούχου υπαλλήλου του Δήμου.
Ημ/νια: 18/01/2021 14:18:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 968ΤΩ6Μ-ΞΨΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπισης της δαπάνης καταβολής εξόδων κίνησης Προέδρου 6ης Δημοτικής Κοινότητας.
Θέμα: αντιμετώπισης της δαπάνης καταβολής εξόδων κίνησης Προέδρου 6ης Δημοτικής Κοινότητας.
Ημ/νια: 18/01/2021 14:12:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Α7ΕΩ6Μ-ΡΙΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής εξόδων κίνησης Προέδρου 5ης Δημοτικής Κοινότητας.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής εξόδων κίνησης Προέδρου 5ης Δημοτικής Κοινότητας.
Ημ/νια: 18/01/2021 14:01:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡ2ΕΩ6Μ-0ΑΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2021 13:52:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΕΟΥΩ6Μ-ΑΓΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΟΑΕΔ 4 2020
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΟΑΕΔ 4 2020
Ημ/νια: 17/01/2021 10:00:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΠ1Ω6Μ-ΥΒ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
37η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 31/12/2020
Θέμα: 37η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 31/12/2020
Ημ/νια: 17/01/2021 09:56:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΓΙΩ6Μ-0Τ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
36η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 30/12/2020
Θέμα: 36η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 30/12/2020
Ημ/νια: 17/01/2021 09:54:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΕΗΩ6Μ-Ρ7Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
35η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 28/12/2020
Θέμα: 35η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 28/12/2020
Ημ/νια: 17/01/2021 09:51:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΠ1Ω6Μ-ΗΙ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
34η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 24/12/2020
Θέμα: 34η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 24/12/2020
Ημ/νια: 17/01/2021 09:49:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω31ΡΩ6Μ-ΝΩ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
33η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 23/12/2020
Θέμα: 33η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 23/12/2020
Ημ/νια: 17/01/2021 09:30:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΞ9Ω6Μ-2ΞΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
32η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 22/12/2020
Θέμα: 32η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 22/12/2020
Ημ/νια: 17/01/2021 09:27:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Θ9ΦΩ6Μ-340
Κατηγορίες: Διαύγεια
30η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 18/12/2020
Θέμα: 30η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 18/12/2020
Ημ/νια: 17/01/2021 09:23:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΤΝΩ6Μ-94Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης για υπερωριακή εργασία απογευματινών, για νυκτερινή εργασία, για εργασία Κυριακών – Αργιών, καθώς και εργασία νυκτερινή προς συμπλήρωση και εργασία νυκτερινή Κυριακών - Αργιών των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστο
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης για υπερωριακή εργασία απογευματινών, για νυκτερινή εργασία, για εργασία Κυριακών – Αργιών, καθώς και εργασία νυκτερινή προς συμπλήρωση και εργασία νυκτερινή Κυριακών - Αργιών των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δόμησης για το μήνα Ιανουάριο 2021
Ημ/νια: 15/01/2021 20:18:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΨΥΩ6Μ-Α4Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης για υπερωριακή εργασία απογευματινών, για νυκτερινή εργασία, για εργασία Κυριακών – Αργιών, καθώς και εργασία νυκτερινή προς συμπλήρωση και εργασία νυκτερινή Κυριακών - Αργιών των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δό
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης για υπερωριακή εργασία απογευματινών, για νυκτερινή εργασία, για εργασία Κυριακών – Αργιών, καθώς και εργασία νυκτερινή προς συμπλήρωση και εργασία νυκτερινή Κυριακών - Αργιών των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δόμησης για το μήνα Ιανουάριο 2021
Ημ/νια: 15/01/2021 20:16:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΒΑΑΩ6Μ-ΧΡΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Ιανουάριο 2021”
Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Ιανουάριο 2021”
Ημ/νια: 15/01/2021 16:47:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΝΦΩ6Μ-ΕΣΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Ιανουάριο 2021»
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Ιανουάριο 2021»
Ημ/νια: 15/01/2021 16:43:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΨΛΩ6Μ-7ΤΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Δημάρχου για το μήνα Ιανουάριο 2021.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Δημάρχου για το μήνα Ιανουάριο 2021.
Ημ/νια: 15/01/2021 16:37:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΨΛΕΩ6Μ-163
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για τον μήνα Ιανουάριο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για τον μήνα Ιανουάριο 2021
Ημ/νια: 15/01/2021 14:41:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΝΔΑΩ6Μ-Ω5Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για τον μήνα Ιανουάριο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για τον μήνα Ιανουάριο 2021
Ημ/νια: 15/01/2021 14:38:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 972ΩΩ6Μ-65Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.