03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 00:58

3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία:

Η δικαιοσύνη για τα άτομα με αναπηρία προϋπόθεση για βιώσιμη πόλη

Οι ανάπηροι/ες συμπολίτες μας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ένα περιβάλλον δύσκολο, τόσο από πλευράς πρόσβασης και κινητικότητας, όσο και από πλευράς των ακόμα κυρίαρχων αντιλήψεων περί αναπηρίας. Οι ανάγκες τους δεν είναι όμως άλλες από αυτές που όλοι και όλες μοιραζόμαστε: η αξιοπρέπεια και η ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, στην εργασία, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση.

Ένας στους τέσσερις ευρωπαίους πολίτες εμφανίζει κάποια μορφή αναπηρίας. Μακριά από μια δυσλειτουργική διαίρεση που παράγει αποκλεισμούς, ανάμεσα σε κανονικότητα και μη, κατανοούμε σήμερα ότι σε μια «κανονική» πόλη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν μη προσβάσιμοι δημόσιοι χώροι. Όπως δεν επιτρέπεται σε μια κανονική πόλη να μην διαθέτει Ειδικό Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή να μην διαθέτει στους δρόμους της ένα στοιχειωδώς λειτουργικό δίκτυο που να ενθαρρύνει την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία.

Στηρίζοντας τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ανάπηρων συμπολιτών μας, εργαζόμαστε για ένα αύριο δίκαιο και βιώσιμο, όπου οι διαφορές είναι πλούτος και η αλληλεγγύη αυτονόητη.