30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 04:44

30/12/2021 – 05/01/2022: Διαβούλευση για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης της οδού Βολισσού και χαρακτηρισμός της, ως οδού ήπιας κυκλοφορίας

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές της οδού Βολισσού και χαρακτηρισμός της, ως οδού ήπιας κυκλοφορίας με μέγιστο όριο ταχύτητας τα 20χλμ/ώρα,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 5.1.2022 και ώρα 09:00.