27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 08:56

27/03/2020 – 30/03/2020: Διαβούλευση για διακοπή της κυκλοφορίας της οδού Λομβάρδου

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Διακοπή κυκλοφορίας της οδού Λομβάρδου, από την οδό Κυρίλλου Λουκάρεως έως την οδό Πατριάρχου Ιερεμίου, συνολικής διάρκειας δεκαπέντε ημερών, απαραίτητη για το προς εκτέλεση έργο «Κατασκευή Αποχετευτικών Δικτύων Ακαθάρτων και των Συνδέσεων ακινήτων 1ης & 7ης Δ.Κ.»,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο [email protected])  έως την 30-03-2020 και ώρα 10:00.