25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 08:33

25/01/2019 – 28/01/2019: Διαβούλευση για παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης σε οχήματα του γραφείου του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης σε οχήματα του γραφείου του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου 20, περιοχή που ισχύει το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης επί πληρωμή,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις, στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected], έως την 28-01-2019 και ώρα 14:00.