25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 08:39

25/01/2019 – 28/01/2019: Διαβούλευση για χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων στην οδό Λομβάρδου

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων, υπό γωνία ως προς το κράσπεδο, στην οδό Λομβάρδου από τη συμβολή της με την οδό Κυρίλλου Λουκάρεως και για μήκος 30,00 μέτρων, στην αριστερή πλευρά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις, στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected], έως την 28-01-2019 και ώρα 14:00.