24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 01:34

24/12/2021 – 27/12/2021: Διαβούλευση για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην οδό Αλιστράτης

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην οδό Αλιστράτης, στην αριστερή πλευρά της οδού κατα τη φορά κυκλοφορίας των οχημάτων ( μονοί αριθμοί).

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 27.12.2021 και ώρα 09:00.