22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 08:36

22/09/2023 – 25/09/2023: Διαβούλευση για την τροποποίηση του άρθρου 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης και Πασχαλινής Αγοράς (452/2022 Α.Δ.Σ.)

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Τροποποίηση του άρθρου 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης και Πασχαλινής Αγοράς (452/2022 Α.Δ.Σ.),

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων- Τμήμα Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών & Συναφών Δράσεων, Λιοσίων 22, τηλ. 210-5277202)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 25.9.2023 και ώρα 09:00.