22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 08:39

22/09/2023 – 25/09/2023: Διαβούλευση για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην οδό Λουκά Μπέλλου, έμπροσθεν της εισόδου του κτιρίου με αριθμό 25, σε μήκος δύο (2) μέτρων

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην οδό Λουκά Μπέλλου, έμπροσθεν της εισόδου του κτιρίου με αριθμό 25, σε μήκος δύο (2) μέτρων,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος- Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Αθηνάς 16, τηλ. 210 – 3721506)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 25.9.2023 και ώρα 09:00.