01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 10:55

1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Κατά του AIDS

Όχι στο φόβο, ναι στην ενημέρωση, την πρόληψη, τη μέριμνα

Το AIDS είναι μία από τις φονικότερες επιδημίες στην παγκόσμια ιστορία. Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του AIDS βρίσκει φέτος την Ελλάδα με ελαφρά αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, αλλά και ανησυχητικά ελλιπή ενημέρωση των πολιτών για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από τη νόσο, όπως δείχνουν σχετικές έρευνες. Παρά τα θετικά βήματα, όπως η έναρξη υλοποίησης της προληπτικής αγωγής (PrEP), υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν, στην κατεύθυνση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου και της οριστικής απομάκρυνσης από λογικές στίγματος και φόβου.

Ο Δήμος Αθηναίων μπορεί να έχει συνεισφορά, σε μια ευρύτερη προσπάθεια, τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης (τα οποία θα πρέπει να απευθύνονται και στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό), αλλά και αξιοποιώντας τις δημοτικές υποδομές υγείας για παροχή δωρεάν εμπιστευτικών εξετάσεων. Η Ανοιχτή Πόλη θα στηρίξει με τις δυνάμεις της ενεργητικές πολιτικές που θα στέκονται στην πράξη στο πλευρό των ανθρώπων που ζούνε με τον HIV, καταργώντας κάθε λογική στιγματισμού και εξασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη και την ιατρική φροντίδα.