18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 08:35

18/12/2020 – 21/12/2020: Διαβούλευση για τη μονοδρόμηση της οδού Δαναών και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης σε αυτή

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Μονοδρόμηση της οδού Δαναών, με φορά από την οδό Τριών Ιεραρχών προς και έως την οδό Θεσσαλονίκης καθώς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές της οδού, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected]  έως την 21.12.2020 και ώρα 09:00.