04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 13:08

11-03-2022: Δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας»

Από τη Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού Δήμου Αθηναίων, γνωστοποιείται ότι στις 11 Μαρτίου τον 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης, κτίριο Αναπαύσεως & Ραζηκότσικα 20, θα γίνει δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών υπαλλήλων, ως μέλη επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή τον έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑΣ», σύμφωνα με το άρθρο 170 τον Ν. 4412/2016.