06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 11:13

07/06/2019 – 11/06/2019: Διαβούλευση για τροποποίηση απόφασης έγκρισης λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Τροποποίηση της υπ’αριθμ.4/10.01.19 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά Έγκριση λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών του Δ.Α. στον Άγιο Ανδρέα Αττικής το καλοκαίρι του 2019, με τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων τρίτης Ηλικίας,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 11-06-2019 και ώρα 14:00.