Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
«Παράταση ισχύος θέσης στάθμευσης οχήματος ατόμου με αναπηρία στην οδό Καντούνη 23 ».
Θέμα: «Παράταση ισχύος θέσης στάθμευσης οχήματος ατόμου με αναπηρία στην οδό Καντούνη 23 ».
Ημ/νια: 30/12/2020 11:20:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ75Ω6Μ-ΕΝ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 46 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 46 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Ημ/νια: 30/12/2020 11:17:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΠ1Ω6Μ-ΛΞΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση συντήρησης – επισκευής του υπό στοιχεία 8274 οικογενειακού τάφου ».
Θέμα: «Έγκριση συντήρησης – επισκευής του υπό στοιχεία 8274 οικογενειακού τάφου ».
Ημ/νια: 30/12/2020 11:15:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΑ7Ω6Μ-Ο2Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση συντήρησης – επισκευής του υπό στοιχεία 4154 οικογενειακού τάφου ».
Θέμα: «Έγκριση συντήρησης – επισκευής του υπό στοιχεία 4154 οικογενειακού τάφου ».
Ημ/νια: 30/12/2020 11:12:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ37ΜΩ6Μ-ΟΕΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 73 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 73 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Ημ/νια: 30/12/2020 11:12:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0ΛΓΩ6Μ-5ΞΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση συντήρησης – επισκευής του υπό στοιχεία 8203 οικογενειακού τάφου ».
Θέμα: «Έγκριση συντήρησης – επισκευής του υπό στοιχεία 8203 οικογενειακού τάφου ».
Ημ/νια: 30/12/2020 11:09:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΚΤΩ6Μ-07Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση συντήρησης – επισκευής του υπό στοιχεία 6106 οικογενειακού τάφου ».
Θέμα: «Έγκριση συντήρησης – επισκευής του υπό στοιχεία 6106 οικογενειακού τάφου ».
Ημ/νια: 30/12/2020 11:01:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΟ5Ω6Μ-ΡΗΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2ης Δ.Κ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ, Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2ης Δ.Κ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ, Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020.
Ημ/νια: 29/12/2020 11:03:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 641ΛΩ6Μ-309
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Κ.Υ.Α.Δ.Α (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΟΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Κ.Υ.Α.Δ.Α (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΟΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)
Ημ/νια: 29/12/2020 11:01:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΠΩΩ6Μ-ΕΛΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3ης Δ.Κ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ, Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3ης Δ.Κ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ, Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020.
Ημ/νια: 29/12/2020 11:00:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΝΚΩ6Μ-6ΒΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1ης Δ.Κ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ, Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020.
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1ης Δ.Κ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ, Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020.
Ημ/νια: 29/12/2020 10:59:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6Γ0Ω6Μ-73Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020,ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020,ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Ημ/νια: 29/12/2020 10:56:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64ΟΨΩ6Μ-ΠΚΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4ης Δ.Κ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ, Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020. (ΣΧΕΤ. Χ.Ε. 4684/28-12-2020
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4ης Δ.Κ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ, Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020. (ΣΧΕΤ. Χ.Ε. 4684/28-12-2020
Ημ/νια: 29/12/2020 10:55:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΚ4Ω6Μ-ΘΘΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5ης Δ.Κ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ, Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020. (ΣΧΕΤ. Χ.Ε. 4684/28-12-2020
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5ης Δ.Κ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ, Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020. (ΣΧΕΤ. Χ.Ε. 4684/28-12-2020
Ημ/νια: 29/12/2020 10:52:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΡΕΩ6Μ-ΡΣΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝ.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΦ.ΕΙΔΙΚ.ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ι.Δ.Ο.Χ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡ.ΜΗΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤ.ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝ. COVID-19) ΣΥΜΦ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 14-03-2020 Π .Ν.Π. (Φ.Ε.Κ Α' 64) ΣΧΕΤ. Χ.Ε Νο 003696 /21-10-2020 & 00370
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝ.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΦ.ΕΙΔΙΚ.ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ι.Δ.Ο.Χ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡ.ΜΗΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤ.ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝ. COVID-19) ΣΥΜΦ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 14-03-2020 Π .Ν.Π. (Φ.Ε.Κ Α' 64) ΣΧΕΤ. Χ.Ε Νο 003696 /21-10-2020 & 003701/22-10-2020,****
Ημ/νια: 29/12/2020 10:51:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω790Ω6Μ-ΗΛΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6ης Δ.Κ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ, Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020. (ΣΧΕΤ. Χ.Ε. 4684/28-12-2020)
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6ης Δ.Κ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ, Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020. (ΣΧΕΤ. Χ.Ε. 4684/28-12-2020)
Ημ/νια: 29/12/2020 10:49:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΛΙΩ6Μ-35Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΦ.ΕΙΔΙΚ.ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ι.Δ.Ο.Χ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝ. COVID-19) ΣΥΜΦ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 14-03-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘ.ΠΕΡΙΕΧΟΜ.(Φ.Ε.Κ Α' 64) ΣΧ.Χ.Ε.Νο 003696/
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΦ.ΕΙΔΙΚ.ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ι.Δ.Ο.Χ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝ. COVID-19) ΣΥΜΦ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 14-03-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘ.ΠΕΡΙΕΧΟΜ.(Φ.Ε.Κ Α' 64) ΣΧ.Χ.Ε.Νο 003696/21-10-2020****
Ημ/νια: 29/12/2020 10:48:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΛ9Ω6Μ-ΚΨΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής αποζημίωσης κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού, στην κα. ΛΟΥΚΙΑ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής αποζημίωσης κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού, στην κα. ΛΟΥΚΙΑ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
Ημ/νια: 28/12/2020 10:59:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9Ο6Ω6Μ-ΩΔΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη δέσµευση ποσού πέντε εκατοµµυρίων οχτακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων εβδοµήντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (5.858.076,32€) συµπ/νου ΦΠΑ για το οικονοµικό έτος 2021, για την αντιµετώπιση της δαπάνης που αφορά την υλοποίηση και χρηµατοδότηση της πρότ
Θέμα: Τη δέσµευση ποσού πέντε εκατοµµυρίων οχτακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων εβδοµήντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (5.858.076,32€) συµπ/νου ΦΠΑ για το οικονοµικό έτος 2021, για την αντιµετώπιση της δαπάνης που αφορά την υλοποίηση και χρηµατοδότηση της πρότασης του ∆ήµου Αθηναίων, µε τίτλο ΄΄ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΟΠΣ 5053881΄΄. Το ανωτέρω ποσό θα καταλογιστεί στον Κ.Α. 7341.052 Φ62∆72 ΄΄ Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο ∆ήµο Αθηναίων µε κωδικό ΟΠΣ 5053881΄΄ για την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ημ/νια: 28/12/2020 10:47:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6Ξ7Ω6Μ-ΠΒ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Ημ/νια: 28/12/2020 10:20:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΔ5Ω6Μ-ΟΕΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.