Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
Ημ/νια: 22/06/2020 10:10:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΜΣΩ6Μ-ΝΤΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ MARFIN ΣΤΙΣ 9 ΜΑΙΟΥ 2020
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ MARFIN ΣΤΙΣ 9 ΜΑΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 22/06/2020 10:07:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΙΛΩ6Μ-Σ91
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 38,80€ που αφορά σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το ακίνητο επί της οδού Ατταλείας 2, σε βάρος της κας ΟΛΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω μεταβίβασης του ακινήτου
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 38,80€ που αφορά σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το ακίνητο επί της οδού Ατταλείας 2, σε βάρος της κας ΟΛΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω μεταβίβασης του ακινήτου
Ημ/νια: 21/06/2020 11:53:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΥΤΩ6Μ-Π4Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 38,80€ που αφορά σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το ακίνητο επί της οδού Ατταλείας 2, σε βάρος της κας ΟΛΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω μεταβίβασης του ακινήτου
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 38,80€ που αφορά σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το ακίνητο επί της οδού Ατταλείας 2, σε βάρος της κας ΟΛΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω μεταβίβασης του ακινήτου
Ημ/νια: 21/06/2020 11:53:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΥΤΩ6Μ-Π4Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 38,80€ που αφορά σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το ακίνητο επί της οδού Ατταλείας 2, σε βάρος της κας ΟΛΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω μεταβίβασης του ακινήτου
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 38,80€ που αφορά σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το ακίνητο επί της οδού Ατταλείας 2, σε βάρος της κας ΟΛΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω μεταβίβασης του ακινήτου
Ημ/νια: 21/06/2020 11:53:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ2ΣΩ6Μ-0ΓΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 38,80€ που αφορά σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το ακίνητο επί της οδού Ατταλείας 2, σε βάρος της κας ΟΛΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω μεταβίβασης του ακινήτου
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 38,80€ που αφορά σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το ακίνητο επί της οδού Ατταλείας 2, σε βάρος της κας ΟΛΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω μεταβίβασης του ακινήτου
Ημ/νια: 21/06/2020 11:53:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ2ΣΩ6Μ-0ΓΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 150,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΔΟΥ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 150,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΔΟΥ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 21/06/2020 11:51:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΕΤΩ6Μ-ΗΥ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 150,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΔΟΥ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 150,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΔΟΥ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 21/06/2020 11:51:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΕΤΩ6Μ-ΗΥ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 200,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΓΓΡΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 200,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΓΓΡΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 21/06/2020 11:49:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΓΠΩ6Μ-ΞΩ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 200,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΓΓΡΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 200,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΓΓΡΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 21/06/2020 11:49:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΓΠΩ6Μ-ΞΩ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 21/06/2020 11:47:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΧΙΩ6Μ-ΩΤ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 21/06/2020 11:47:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΧΙΩ6Μ-ΩΤ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 1-3-5.
Θέμα: 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 1-3-5.
Ημ/νια: 21/06/2020 10:54:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΑΘΩ6Μ-97Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 1-3-5.
Θέμα: 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 1-3-5.
Ημ/νια: 21/06/2020 10:54:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΑΘΩ6Μ-97Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 -ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ ΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΩΚΙΑΝΟΥ 11.
Θέμα: 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 -ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ ΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΩΚΙΑΝΟΥ 11.
Ημ/νια: 21/06/2020 10:51:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥ9ΙΩ6Μ-7ΟΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 -ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ ΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΩΚΙΑΝΟΥ 11.
Θέμα: 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 -ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ ΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΩΚΙΑΝΟΥ 11.
Ημ/νια: 21/06/2020 10:51:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥ9ΙΩ6Μ-7ΟΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 1.082,27€ που αφορά σε ανείσπρακτα Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο που βεβαιώθηκαν σε βάρος της κ. ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΪΤΣΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 1.082,27€ που αφορά σε ανείσπρακτα Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο που βεβαιώθηκαν σε βάρος της κ. ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΪΤΣΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 21/06/2020 10:50:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΨΟΩ6Μ-ΣΜ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 1.082,27€ που αφορά σε ανείσπρακτα Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο που βεβαιώθηκαν σε βάρος της κ. ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΪΤΣΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 1.082,27€ που αφορά σε ανείσπρακτα Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο που βεβαιώθηκαν σε βάρος της κ. ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΪΤΣΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 21/06/2020 10:50:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΨΟΩ6Μ-ΣΜ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΠΑΊΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΦΡΑΝΟΡΟΣ 22-24.
Θέμα: 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΠΑΊΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΦΡΑΝΟΡΟΣ 22-24.
Ημ/νια: 21/06/2020 10:48:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΛ0Ω6Μ-ΒΓ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΠΑΊΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΦΡΑΝΟΡΟΣ 22-24.
Θέμα: 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΠΑΊΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΦΡΑΝΟΡΟΣ 22-24.
Ημ/νια: 21/06/2020 10:48:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΛ0Ω6Μ-ΒΓ3
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.