Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση για τη διατήρηση του συντελεστή τέλους κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων κίνησης τουριστικών οχημάτων δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης στο ποσό των 2.059,20 € ανά στάση και για λοιπές δραστηριότητες (τ
Θέμα: Έγκριση για τη διατήρηση του συντελεστή τέλους κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων κίνησης τουριστικών οχημάτων δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης στο ποσό των 2.059,20 € ανά στάση και για λοιπές δραστηριότητες (τουριστικά τρενάκια κλπ), στα ίδια επίπεδα τιμών του 2019 ήτοι 1.716,00 € ανά θέση στάση για το έτος 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 785/19 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 04/11/2019 13:49:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΜΛΩ6Μ-Ε8Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση απόφασης Δημάρχου για την παράθεση γεύματος εργασίας, στις 19 Οκτωβρίου 2019, στο πλαίσιο της υποδοχής του Επίτροπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιου για την Ανθρωπιστική βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, κ. Χρήστου Στυλιανίδη.
Θέμα: Κατακύρωση απόφασης Δημάρχου για την παράθεση γεύματος εργασίας, στις 19 Οκτωβρίου 2019, στο πλαίσιο της υποδοχής του Επίτροπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιου για την Ανθρωπιστική βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, κ. Χρήστου Στυλιανίδη.
Ημ/νια: 04/11/2019 13:48:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 619ΡΩ6Μ-ΦΨΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της 13ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2019, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 735/2019 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα: Έγκριση της 13ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2019, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 735/2019 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.
Ημ/νια: 04/11/2019 13:46:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61ΦΝΩ6Μ-ΟΔΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διατήρηση: α) των συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων, βιτρινών-προθηκών, κινητών βιτρινών, τεχνικο - οικοδομικών υλικών κλπ. για το έτος 2020, όπως αυτοί είχαν καθοριστεί και εγκριθεί με τη με αριθμό 1150/2
Θέμα: Έγκριση για τη διατήρηση: α) των συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων, βιτρινών-προθηκών, κινητών βιτρινών, τεχνικο - οικοδομικών υλικών κλπ. για το έτος 2020, όπως αυτοί είχαν καθοριστεί και εγκριθεί με τη με αριθμό 1150/2018 Α.Δ.Σ. και β) του ειδικού προστίμου 450,00 € ανά κυβικό μέτρο, σε περίπτωση αφαίρεσης πάσης φύσεως αντικειμένων από τον κοινόχρηστο χώρο για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4483/2017, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 787/19 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 04/11/2019 13:45:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΝΙΩ6Μ-ΛΤ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη διατήρηση συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020, στα ίδια επίπεδα τιμών που είχαν καθοριστεί και εγκριθεί για το έτος 2019, για πρατήρια καυσίμων (υπόγειες δεξαμενές ή/και ενδεικτικές πινακίδες εργασιών ή/και τιμοκατα
Θέμα: Έγκριση για τη διατήρηση συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020, στα ίδια επίπεδα τιμών που είχαν καθοριστεί και εγκριθεί για το έτος 2019, για πρατήρια καυσίμων (υπόγειες δεξαμενές ή/και ενδεικτικές πινακίδες εργασιών ή/και τιμοκαταλόγου), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 784/19 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 04/11/2019 13:45:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Μ46Ω6Μ-ΑΟΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωματικούς τους για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Καταστροφής μη επισκευάσιμων αντικειμένων ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Θέμα: Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωματικούς τους για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Καταστροφής μη επισκευάσιμων αντικειμένων ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Ημ/νια: 03/11/2019 13:39:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 62ΠΤΩ6Μ-ΤΟΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νια: 03/11/2019 13:16:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω4ΓΕΩ6Μ-Σ6Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νια: 03/11/2019 13:11:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΙΙΩ6Μ-ΑΝΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Ημ/νια: 03/11/2019 13:03:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61ΝΗΩ6Μ-Α4Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΙΓΜΑΛΗΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΙΓΜΑΛΗΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ημ/νια: 03/11/2019 12:59:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΜΚΩ6Μ-ΨΒ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημ/νια: 03/11/2019 12:56:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΣΙΩ6Μ-1Λ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΖΑΧΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΖΑΧΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Ημ/νια: 03/11/2019 12:53:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΗ9Ω6Μ-Κ2Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νια: 03/11/2019 12:50:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78Ω9Ω6Μ-ΣΝΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Καθορισμός όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, του ενδεικτικού προϋπολογισμού και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της διεθνούς, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων,
Θέμα: Καθορισμός όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, του ενδεικτικού προϋπολογισμού και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της διεθνούς, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 – 2020”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 536.409,79€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%
Ημ/νια: 03/11/2019 09:15:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΖ0Ω6Μ-ΙΚΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωση, μετάβαση Σαγκάη
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωση, μετάβαση Σαγκάη
Ημ/νια: 01/11/2019 15:06:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΓΛΩ6Μ-ΚΘΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
”Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου της Νομικής Δ/νσης για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019.”
Θέμα: ”Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου της Νομικής Δ/νσης για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019.”
Ημ/νια: 01/11/2019 14:43:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 603ΡΩ6Μ-4ΘΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
AΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Θέμα: AΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Ημ/νια: 01/11/2019 14:36:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΖ9Ω6Μ-9ΛΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Νοέμβριο έτους 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Νοέμβριο έτους 2019
Ημ/νια: 01/11/2019 14:34:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΓΩΩ6Μ-ΥΗΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11/2019
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/11/2019
Ημ/νια: 01/11/2019 14:30:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡ73Ω6Μ-Ν89
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ορισμού ανάθεσης καθηκόντων άμισθης συμβούλου στην κα Καλλιόπη (Πόπη) Διαμαντάκου
Θέμα: Απόφαση ορισμού ανάθεσης καθηκόντων άμισθης συμβούλου στην κα Καλλιόπη (Πόπη) Διαμαντάκου
Ημ/νια: 01/11/2019 14:30:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2Λ8Ω6Μ-3ΕΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.