Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 145/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1643/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ΣΧΕΤΙΚΟ Χ.Ε. Β03001/03-09-201
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 145/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1643/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ΣΧΕΤΙΚΟ Χ.Ε. Β03001/03-09-2019.
Ημ/νια: 04/09/2019 12:24:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ5ΔΑΩ6Μ-Μ6Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 145/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1643/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ΣΧΕΤΙΚΟ Χ.Ε. Β03001/03-09-
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 145/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1643/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ΣΧΕΤΙΚΟ Χ.Ε. Β03001/03-09-2019.
Ημ/νια: 04/09/2019 12:14:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ98ΑΩ6Μ-9ΟΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 2.000,00 € (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 10 Κ
Θέμα: έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 2.000,00 € (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 10 Κ.Α 6492.001 <<Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής επιδικασθέντος ποσού στον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ σύμφωνα με την αρ. Α20385/2018 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων)
Ημ/νια: 04/09/2019 11:54:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΝ5Ω6Μ-835
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ημ/νια: 04/09/2019 13:50:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΟΓΔΩ6Μ-Γ8Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ημ/νια: 03/09/2019 17:24:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΟΓΔΩ6Μ-Γ8Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ημ/νια: 03/09/2019 15:29:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΦ2Ω6Μ-5Ψ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ημ/νια: 03/09/2019 15:29:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΦ2Ω6Μ-5Ψ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ημ/νια: 03/09/2019 15:23:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΘΨΩ6Μ-ΒΜΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ημ/νια: 03/09/2019 15:23:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΘΨΩ6Μ-ΒΜΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Ημ/νια: 03/09/2019 15:15:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΙ4Ω6Μ-ΦΚΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Ημ/νια: 03/09/2019 15:15:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΙ4Ω6Μ-ΦΚΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Αποδοχή δωρεάς μέσω κουπονιών, από την εταιρία Πρόκτερ & Γκαμπλ Ελλάς ΕΠΕ του κατά προσέγγιση ποσού των 6.000,00€, από τη διάθεση ποσοστού από τις πωλήσεις των προϊόντων της στα S/M Γαλαξίας σε Αθήνα και περιφέρεια, από 18 Σεπτεμβρίου έως 01 Οκτωβρίου 2
Θέμα: « Αποδοχή δωρεάς μέσω κουπονιών, από την εταιρία Πρόκτερ & Γκαμπλ Ελλάς ΕΠΕ του κατά προσέγγιση ποσού των 6.000,00€, από τη διάθεση ποσοστού από τις πωλήσεις των προϊόντων της στα S/M Γαλαξίας σε Αθήνα και περιφέρεια, από 18 Σεπτεμβρίου έως 01 Οκτωβρίου 2019».
Ημ/νια: 03/09/2019 15:01:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΜΡΩ6Μ-ΑΥΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Αποδοχή δωρεάς μέσω κουπονιών, από την εταιρία Πρόκτερ & Γκαμπλ Ελλάς ΕΠΕ του κατά προσέγγιση ποσού των 6.000,00€, από τη διάθεση ποσοστού από τις πωλήσεις των προϊόντων της στα S/M Γαλαξίας σε Αθήνα και περιφέρεια, από 18 Σεπτεμβρίου έως 01 Οκτωβρίου 2
Θέμα: « Αποδοχή δωρεάς μέσω κουπονιών, από την εταιρία Πρόκτερ & Γκαμπλ Ελλάς ΕΠΕ του κατά προσέγγιση ποσού των 6.000,00€, από τη διάθεση ποσοστού από τις πωλήσεις των προϊόντων της στα S/M Γαλαξίας σε Αθήνα και περιφέρεια, από 18 Σεπτεμβρίου έως 01 Οκτωβρίου 2019».
Ημ/νια: 03/09/2019 15:01:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΜΡΩ6Μ-ΑΥΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Επιστροφή θέματος, που αφορά στην παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του με αριθμό 1095 οικογενειακού τάφου στο Β’ Κοιμητήριο».
Θέμα: «Επιστροφή θέματος, που αφορά στην παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του με αριθμό 1095 οικογενειακού τάφου στο Β’ Κοιμητήριο».
Ημ/νια: 03/09/2019 14:57:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧ0ΞΩ6Μ-ΡΝ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Επιστροφή θέματος, που αφορά στην παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του με αριθμό 1095 οικογενειακού τάφου στο Β’ Κοιμητήριο».
Θέμα: «Επιστροφή θέματος, που αφορά στην παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του με αριθμό 1095 οικογενειακού τάφου στο Β’ Κοιμητήριο».
Ημ/νια: 03/09/2019 14:57:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧ0ΞΩ6Μ-ΡΝ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ημ/νια: 03/09/2019 14:50:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΑ0Ω6Μ-ΤΕΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ημ/νια: 03/09/2019 14:50:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΑ0Ω6Μ-ΤΕΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Επιστροφή θέματος, που αφορά στην παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία 3162 οικογενειακού τάφου στο Β’ Κοιμητήριο».
Θέμα: «Επιστροφή θέματος, που αφορά στην παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία 3162 οικογενειακού τάφου στο Β’ Κοιμητήριο».
Ημ/νια: 03/09/2019 14:48:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΦΠΩ6Μ-ΓΝΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Ακύρωση διεξαγωγής κλήρωσης των προς διάθεση οικογενειακών τάφων στο Α΄ Κοιμητήριο, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων».
Θέμα: «Ακύρωση διεξαγωγής κλήρωσης των προς διάθεση οικογενειακών τάφων στο Α΄ Κοιμητήριο, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων».
Ημ/νια: 03/09/2019 14:42:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 90ΙΚΩ6Μ-ΥΨΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία 17/272Α οικογενειακού τάφου στο Α’ Κοιμητήριο, στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΝΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με την εφάπαξ καταβολή του ποσού των 36.356,18€».
Θέμα: « Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία 17/272Α οικογενειακού τάφου στο Α’ Κοιμητήριο, στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΝΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με την εφάπαξ καταβολή του ποσού των 36.356,18€».
Ημ/νια: 03/09/2019 14:38:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΩ1Ω6Μ-ΜΚ0
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.