Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΚΛΑΔΟΦΑΓΟ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΚΛΠ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΚΛΑΔΟΦΑΓΟ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΚΛΠ.
Ημ/νια: 12/09/2019 11:07:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΗ4Ω6Μ-70Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Ημ/νια: 12/09/2019 10:38:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΙ0Ω6Μ-ΖΩ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
"Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης για το μήνα Σεπτέμβριο του 2019"
Θέμα: "Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης για το μήνα Σεπτέμβριο του 2019"
Ημ/νια: 12/09/2019 10:22:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΣΜΩ6Μ-ΞΟ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας Πεζοδρομίων και οδών 1ης, 2ης, 3ης Δ.Κ. 2017», με Ανάδοχο την εταιρία ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας Πεζοδρομίων και οδών 1ης, 2ης, 3ης Δ.Κ. 2017», με Ανάδοχο την εταιρία ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ημ/νια: 12/09/2019 08:37:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΙΙΩ6Μ-ΜΘΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης; Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης τετράμηνης καθημερινής αποδελτίωσης κάθε είδους ενέργειας επικοινωνίας που συμμετέχει ο Δήμος Αθηναίων απο τα ελληνικά ΜΜΕ.
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης; Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης τετράμηνης καθημερινής αποδελτίωσης κάθε είδους ενέργειας επικοινωνίας που συμμετέχει ο Δήμος Αθηναίων απο τα ελληνικά ΜΜΕ.
Ημ/νια: 11/09/2019 15:24:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8ΑΤΩ6Μ-ΔΚΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτύπωση επαγγελματκών καρτών για την νέα δημοτική αρχή (Δήμαρχος Αθηναίων, αιρετοί, συνεργάτες κλπ.)
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτύπωση επαγγελματκών καρτών για την νέα δημοτική αρχή (Δήμαρχος Αθηναίων, αιρετοί, συνεργάτες κλπ.)
Ημ/νια: 11/09/2019 13:37:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΣΔΩ6Μ-ΤΙΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΑΙΔΙΑ-ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ Δ.Α. ΣΥΜΒ. 171996/21-06-2019 (19SYMV005155813 2019-06-14)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΑΙΔΙΑ-ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ Δ.Α. ΣΥΜΒ. 171996/21-06-2019 (19SYMV005155813 2019-06-14)**.
Ημ/νια: 11/09/2019 12:01:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΤΘΩ6Μ-3ΑΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 11/09/2019 11:59:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ω5ΩΩ6Μ-ΚΛΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης; Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης τετράμηνης καθημερινής αποδελτίωσης κάθε είδους ενέργειας επικοινωνίας που συμμετέχει ο Δήμος Αθηναίων απο τα ελληνικά ΜΜΕ.
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης; Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης τετράμηνης καθημερινής αποδελτίωσης κάθε είδους ενέργειας επικοινωνίας που συμμετέχει ο Δήμος Αθηναίων απο τα ελληνικά ΜΜΕ.
Ημ/νια: 11/09/2019 15:24:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8ΑΤΩ6Μ-ΔΚΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτύπωση επαγγελματκών καρτών για την νέα δημοτική αρχή (Δήμαρχος Αθηναίων, αιρετοί, συνεργάτες κλπ.)
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτύπωση επαγγελματκών καρτών για την νέα δημοτική αρχή (Δήμαρχος Αθηναίων, αιρετοί, συνεργάτες κλπ.)
Ημ/νια: 11/09/2019 13:37:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΣΔΩ6Μ-ΤΙΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΑΙΔΙΑ-ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ Δ.Α. ΣΥΜΒ. 171996/21-06-2019 (19SYMV005155813 2019-06-14)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΑΙΔΙΑ-ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ Δ.Α. ΣΥΜΒ. 171996/21-06-2019 (19SYMV005155813 2019-06-14)**.
Ημ/νια: 11/09/2019 12:01:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΤΘΩ6Μ-3ΑΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 11/09/2019 11:59:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ω5ΩΩ6Μ-ΚΛΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ Φ10 ΚΑΕ6021.001 Αριθμ. Αποφ. Α01149 ΕΑΔ:1148
Θέμα: ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ Φ10 ΚΑΕ6021.001 Αριθμ. Αποφ. Α01149 ΕΑΔ:1148
Ημ/νια: 11/09/2019 11:56:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΨ3Ω6Μ-ΒΗ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ Φ10 ΚΑΕ6021.001 Αριθμ. Αποφ. Α01149 ΕΑΔ:1148
Θέμα: ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ Φ10 ΚΑΕ6021.001 Αριθμ. Αποφ. Α01149 ΕΑΔ:1148
Ημ/νια: 11/09/2019 11:56:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΨ3Ω6Μ-ΒΗ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 22ος ΛΟΓ. (ΣΑΤΑ 100% ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 370/19). ΟΙΚΟΔ. ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤ. ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. Δ.Α. 2016. ΣΥΜΒ.189858/17 17SYMV001688640 2017-07-13. (ΑΠΟΔ. ΙΚΑ 1.163,45 € & 1.627,40 ΣΥΜΦ.ΜΕ ΣΥΝ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ)**.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 22ος ΛΟΓ. (ΣΑΤΑ 100% ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 370/19). ΟΙΚΟΔ. ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤ. ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. Δ.Α. 2016. ΣΥΜΒ.189858/17 17SYMV001688640 2017-07-13. (ΑΠΟΔ. ΙΚΑ 1.163,45 € & 1.627,40 ΣΥΜΦ.ΜΕ ΣΥΝ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ)**.
Ημ/νια: 11/09/2019 11:49:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΠΑΩ6Μ-ΙΓ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 22ος ΛΟΓ. (ΣΑΤΑ 100% ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 370/19). ΟΙΚΟΔ. ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤ. ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. Δ.Α. 2016. ΣΥΜΒ.189858/17 17SYMV001688640 2017-07-13. (ΑΠΟΔ. ΙΚΑ 1.163,45 € & 1.627,40 ΣΥΜΦ.ΜΕ ΣΥΝ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ)**.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 22ος ΛΟΓ. (ΣΑΤΑ 100% ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 370/19). ΟΙΚΟΔ. ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤ. ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. Δ.Α. 2016. ΣΥΜΒ.189858/17 17SYMV001688640 2017-07-13. (ΑΠΟΔ. ΙΚΑ 1.163,45 € & 1.627,40 ΣΥΜΦ.ΜΕ ΣΥΝ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ)**.
Ημ/νια: 11/09/2019 11:49:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΠΑΩ6Μ-ΙΓ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΙΔΑΧ Φ10 ΚΑΕ6052.001 Αριθμ. Αποφ. Α01146 ΕΑΔ:1145
Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΙΔΑΧ Φ10 ΚΑΕ6052.001 Αριθμ. Αποφ. Α01146 ΕΑΔ:1145
Ημ/νια: 11/09/2019 11:49:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΑΡΩ6Μ-ΥΜΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΙΔΑΧ Φ10 ΚΑΕ6052.001 Αριθμ. Αποφ. Α01146 ΕΑΔ:1145
Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΙΔΑΧ Φ10 ΚΑΕ6052.001 Αριθμ. Αποφ. Α01146 ΕΑΔ:1145
Ημ/νια: 11/09/2019 11:49:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΑΡΩ6Μ-ΥΜΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ Φ45 ΚΑΕ6021.001 Αριθμ. Αποφ. Α01145 ΕΑΔ: 1144
Θέμα: ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ Φ45 ΚΑΕ6021.001 Αριθμ. Αποφ. Α01145 ΕΑΔ: 1144
Ημ/νια: 11/09/2019 11:37:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω38ΦΩ6Μ-ΠΟ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ Φ45 ΚΑΕ6021.001 Αριθμ. Αποφ. Α01145 ΕΑΔ: 1144
Θέμα: ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ Φ45 ΚΑΕ6021.001 Αριθμ. Αποφ. Α01145 ΕΑΔ: 1144
Ημ/νια: 11/09/2019 11:37:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω38ΦΩ6Μ-ΠΟ8
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.