Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΤΑΠ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΤΑΠ.
Ημ/νια: 11/11/2019 13:35:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63Ζ1Ω6Μ-0Ν2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΤΑΠ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΤΑΠ
Ημ/νια: 11/11/2019 13:34:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2Μ9Ω6Μ-5ΓΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ -ΤΑΠ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ -ΤΑΠ.
Ημ/νια: 11/11/2019 13:32:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΛΞΩ6Μ-ΠΟ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/10/2019
Θέμα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/10/2019
Ημ/νια: 11/11/2019 13:32:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΦΚΩ6Μ-Ζ4Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔ000 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΣΧΕΤ.Χ.Ε.Νο 000012/17-01-2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔ000 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΣΧΕΤ.Χ.Ε.Νο 000012/17-01-2019.
Ημ/νια: 11/11/2019 13:29:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΙΔΩ6Μ-Β5Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ.
Ημ/νια: 11/11/2019 13:25:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ62Ω6Μ-4ΒΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση κατασκευής επιτοίχιας μαρμάρινης πινακίδας και τοποθέτησης της επί του κτιρίου της οδού Θόλου 6 στην Πλάκα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63/2019 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Θέμα: Έγκριση κατασκευής επιτοίχιας μαρμάρινης πινακίδας και τοποθέτησης της επί του κτιρίου της οδού Θόλου 6 στην Πλάκα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63/2019 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ημ/νια: 10/11/2019 11:08:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΞΘΩ6Μ-7ΧΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την παράταση ταφής της ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ για ένα (1) έτος, ήτοι από 19/09/2019 έως 19/09/2020, στον υπό στοιχεία 11/Ε/71 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Θέμα: Έγκριση για την παράταση ταφής της ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ για ένα (1) έτος, ήτοι από 19/09/2019 έως 19/09/2020, στον υπό στοιχεία 11/Ε/71 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Ημ/νια: 10/11/2019 11:04:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΧΗΩ6Μ-ΔΗΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την παράταση ταφής του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ για έξι (6) μήνες, ήτοι από 11/08/2019 έως 11/02/2020, στον υπό στοιχεία 11Α/Ι/88 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Θέμα: Έγκριση για την παράταση ταφής του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ για έξι (6) μήνες, ήτοι από 11/08/2019 έως 11/02/2020, στον υπό στοιχεία 11Α/Ι/88 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Ημ/νια: 10/11/2019 10:58:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΧΜΩ6Μ-Λ3Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την παράταση ταφής του ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΘΑ-ΔΕΜΑΘΑ για ένα (1) έτος, ήτοι από 07/10/2019 έως 07/10/2020, στον υπό στοιχεία 11Α/Λ/13 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Θέμα: Έγκριση για την παράταση ταφής του ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΘΑ-ΔΕΜΑΘΑ για ένα (1) έτος, ήτοι από 07/10/2019 έως 07/10/2020, στον υπό στοιχεία 11Α/Λ/13 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Ημ/νια: 10/11/2019 10:53:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΔΟΩ6Μ-ΣΩΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την παράταση ταφής του ΠΑΥΛΟΥ ΣΕΛΙΜΑ για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι από 18/08/2019 έως 18/08/2020, στον υπό στοιχεία 11Α/Ι/86 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Θέμα: Έγκριση για την παράταση ταφής του ΠΑΥΛΟΥ ΣΕΛΙΜΑ για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι από 18/08/2019 έως 18/08/2020, στον υπό στοιχεία 11Α/Ι/86 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Ημ/νια: 10/11/2019 10:50:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΗ8Ω6Μ-ΥΛ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την παράταση ταφής του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΩΝΑΡΗ για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι από 09/10/2019 έως 09/10/2020, στον υπό στοιχεία 11Α/Λ/25 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Θέμα: Έγκριση για την παράταση ταφής του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΩΝΑΡΗ για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι από 09/10/2019 έως 09/10/2020, στον υπό στοιχεία 11Α/Λ/25 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Ημ/νια: 10/11/2019 10:44:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΞΘΩ6Μ-ΨΦ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την παράταση ταφής του ΗΛΙΑ ΚΟΣΜΑ για ένα (1) έτος, ήτοι από 03/10/2019 έως 03/10/2020, στον υπό στοιχεία 1/49 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών
Θέμα: Έγκριση για την παράταση ταφής του ΗΛΙΑ ΚΟΣΜΑ για ένα (1) έτος, ήτοι από 03/10/2019 έως 03/10/2020, στον υπό στοιχεία 1/49 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών
Ημ/νια: 10/11/2019 10:39:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Δ6ΓΩ6Μ-ΤΥ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης στον Υπουργό Εξωτερικών στην οδό Αντήνορος 2-4 έμπροσθεν της οικίας του για λόγους ασφαλείας.
Θέμα: Έγκριση για την παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης στον Υπουργό Εξωτερικών στην οδό Αντήνορος 2-4 έμπροσθεν της οικίας του για λόγους ασφαλείας.
Ημ/νια: 10/11/2019 10:33:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΞΛΩ6Μ-ΖΡΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης, για το υπ’ αριθμ. κυκλ. ΙΡΚ 6504 όχημα ατόμου με αναπηρία στην οδό Θεοφιλοπούλου 1-5, έως 31/12/2020 ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας
Θέμα: Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης, για το υπ’ αριθμ. κυκλ. ΙΡΚ 6504 όχημα ατόμου με αναπηρία στην οδό Θεοφιλοπούλου 1-5, έως 31/12/2020 ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας
Ημ/νια: 10/11/2019 10:27:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6484Ω6Μ-7ΞΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 3402/2019 απόφασης του 6ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών».
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 3402/2019 απόφασης του 6ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών».
Ημ/νια: 08/11/2019 15:53:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΔΙ4Ω6Μ-ΑΒΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση: α) της παραίτησης από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 151/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και β) της άσκησης νέας ανακοπής κατ’ άρθρο 92 του ΠτΚ για την επαλήθευση της ληξιπρόθεσμης απαίτησης του Δήμου Αθηναίων κατά
Θέμα: «Έγκριση: α) της παραίτησης από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 151/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και β) της άσκησης νέας ανακοπής κατ’ άρθρο 92 του ΠτΚ για την επαλήθευση της ληξιπρόθεσμης απαίτησης του Δήμου Αθηναίων κατά της εταιρίας με την επωνυμία “ΑΝΤΩΝ. – ΧΡΗΣ. ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΝΙΚ. ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ” και την προνομιακή κατάταξη στον Πίνακα κατάταξης δανειστών».
Ημ/νια: 08/11/2019 15:50:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Α39Ω6Μ-ΠΤΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 10.049,58€ στον ΚΑ 6662.004 Φ20, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αθηναίων στην Πλατεία Κοτζιά».
Θέμα: «Έγκριση της εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 10.049,58€ στον ΚΑ 6662.004 Φ20, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αθηναίων στην Πλατεία Κοτζιά».
Ημ/νια: 08/11/2019 15:45:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΦΙΩ6Μ-07Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση άσκησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά της με αριθμό πρωτ. 25689/7571/15.4.2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της τεκμαιρόμενης απόρριψης της προσφυγής του Δήμου Αθηναίων κατά της ως άνω,
Θέμα: «Έγκριση άσκησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά της με αριθμό πρωτ. 25689/7571/15.4.2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της τεκμαιρόμενης απόρριψης της προσφυγής του Δήμου Αθηναίων κατά της ως άνω, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006».
Ημ/νια: 08/11/2019 15:41:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧ1ΚΩ6Μ-ΓΓΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης αιτήσεως για την αναίρεση της με αριθμό 3923/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήματος 1ου Μονομελούς».
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης αιτήσεως για την αναίρεση της με αριθμό 3923/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήματος 1ου Μονομελούς».
Ημ/νια: 08/11/2019 15:36:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΖΖΩ6Μ-8ΔΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.