Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 16-10-2019 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ -ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΜΠΑΡ ΤΗΣ 'MUSEO EE" ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΒΥΚΟΥ 8
Θέμα: 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 16-10-2019 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ -ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΜΠΑΡ ΤΗΣ 'MUSEO EE" ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΒΥΚΟΥ 8
Ημ/νια: 23/10/2019 11:53:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΑΩΩ6Μ-Η1Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ "ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ"
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ "ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ"
Ημ/νια: 23/10/2019 11:24:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΟΜΩ6Μ-ΡΧΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 23/10/2019 11:13:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΠΘΩ6Μ-18Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΘΩΝΟΣ 10 & ΑΜΑΛΙΑΣ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΘΩΝΟΣ 10 & ΑΜΑΛΙΑΣ.
Ημ/νια: 23/10/2019 10:53:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΗΤΩ6Μ-3Υ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 77.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 77.
Ημ/νια: 23/10/2019 10:50:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6673Ω6Μ-Σ69
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ.
Ημ/νια: 23/10/2019 10:44:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΤΨΩ6Μ-ΚΥΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια τριάντα βιβλίων στα αγγλικά με τίτλο «Ancient Athens & Attica», για τις ανάγκες των εθιμοτυπικών συναντήσεων του Δημάρχου Αθηναίων.
Θέμα: Κατακύρωση απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια τριάντα βιβλίων στα αγγλικά με τίτλο «Ancient Athens & Attica», για τις ανάγκες των εθιμοτυπικών συναντήσεων του Δημάρχου Αθηναίων.
Ημ/νια: 23/10/2019 10:41:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΓΚΩ6Μ-99Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 251 & ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ.
Ημ/νια: 23/10/2019 10:38:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΒΦΩ6Μ-ΗΚΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14.
Ημ/νια: 23/10/2019 10:33:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΓΝΩ6Μ-ΠΥΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΓΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔ. ΕΞΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΓΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔ. ΕΞΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019.
Ημ/νια: 22/10/2019 11:12:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66Υ3Ω6Μ-ΘΜ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 16-10-2019 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ Ν.ΚΟΣΜΟ
Θέμα: 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 16-10-2019 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ Ν.ΚΟΣΜΟ
Ημ/νια: 22/10/2019 11:07:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΕΗΩ6Μ-45Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 16-10-2019 ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΦΙΓΓΟΣ,ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΘΥΜΟΧΑΡΟΥΣ
Θέμα: 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 16-10-2019 ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΦΙΓΓΟΣ,ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΘΥΜΟΧΑΡΟΥΣ
Ημ/νια: 22/10/2019 11:04:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΙΤΩ6Μ-ΡΚΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 16-10-2019 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ Ν.ΚΟΣΜΟΥ
Θέμα: 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 16-10-2019 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ Ν.ΚΟΣΜΟΥ
Ημ/νια: 22/10/2019 11:00:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΞΠΩ6Μ-843
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ.
Ημ/νια: 22/10/2019 10:59:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑ5ΖΩ6Μ-Η2Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ Δ.Α.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ Δ.Α.
Ημ/νια: 22/10/2019 10:49:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ43Ω6Μ-Β7Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επικαιροποίηση σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της 5ης Δημοτικής Κοινότητας με αριθμ.πράξης 27/07-03-2018 που αφορά στην επισκευή του πεζοδρομίου στο τμήμα της οδού Αγίας Λαύρας που βρίσκεται μεταξύ των οδών Μητσάκη – Γαβριηλίδου (από την πλευρά του Αστυ
Θέμα: Επικαιροποίηση σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της 5ης Δημοτικής Κοινότητας με αριθμ.πράξης 27/07-03-2018 που αφορά στην επισκευή του πεζοδρομίου στο τμήμα της οδού Αγίας Λαύρας που βρίσκεται μεταξύ των οδών Μητσάκη – Γαβριηλίδου (από την πλευρά του Αστυνομικού Τμήματος Α.Τ. Πατησίων). Επίσης προτείνει τον καθαρισμό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Λαύρας 27 με την επιγραφή “ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Ημ/νια: 22/10/2019 10:20:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΩΜΩ6Μ-ΑΓ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 5ος ΛΟΓ."ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 6ης & 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 5ος ΛΟΓ."ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 6ης & 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017.
Ημ/νια: 22/10/2019 10:17:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΑΣΩ6Μ-Ο71
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της με αριθμό 13850/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 17ο Μονομελές).
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της με αριθμό 13850/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 17ο Μονομελές).
Ημ/νια: 22/10/2019 09:45:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66Α3Ω6Μ-Τ9Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση μη άσκησης ανακοπής από τον Δήμο Αθηναίων κατά του με αριθμό 22516/2019 Πίνακα Κατάταξης Δανειστών της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΜΠΟΛΤΣΗ, σχετικού με τη με αριθμό 22517/2019 πρόσκληση δανειστών κατά της οφειλέτριας του Δήμου Αθηναίων “MI
Θέμα: Έγκριση μη άσκησης ανακοπής από τον Δήμο Αθηναίων κατά του με αριθμό 22516/2019 Πίνακα Κατάταξης Δανειστών της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΜΠΟΛΤΣΗ, σχετικού με τη με αριθμό 22517/2019 πρόσκληση δανειστών κατά της οφειλέτριας του Δήμου Αθηναίων “MILOMEL HELLAS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.
Ημ/νια: 22/10/2019 09:43:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΥΖΩ6Μ-ΦΧΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ αρ. 64 & ΗΠΕΙΡΟΥ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ αρ. 64 & ΗΠΕΙΡΟΥ.
Ημ/νια: 21/10/2019 11:27:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5Σ6Ω6Μ-ΩΧΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.