02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 13:55

Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών έως και 04/11/2022 για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων για την Ομάδα 9 – Υποδήματα Εργασίας (άρβυλο ασφαλείας, άρβυλο ασφαλείας ηλεκτρολογικά, παπούτσια αντιολισθητικά)»

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι παρατείνεται κατά τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων για την Ομάδα 9 – Υποδήματα Εργασίας (άρβυλο ασφαλείας, άρβυλο ασφαλείας ηλεκτρολογικά, παπούτσια αντιολισθητικά)» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων».