Χορήγηση άδειας επισκευής πεζοδρομίου

διεύθυνση οδοποιίας, αποχέτευσης και κοινοχρήστων χώρων, διεύθυνση οδοποιίας, αποχέτευσης και κοινοχρήστων χώρων