Χορήγηση άδειας υποβιβασμού πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο αυτοκινήτων

διεύθυνση οδοποιίας, αποχέτευσης και κοινοχρήστων χώρων, διεύθυνση οδοποιίας, αποχέτευσης και κοινοχρήστων χώρων