Παροχή Στοιχείων για αρίθμηση ακινήτου και ονομασία οδού

τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών και απαλλοτριώσεων, τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών & απαλλοτριώσεων

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα για το ακίνητο που τους ενδιαφέρει.

 Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2103254726 – 2103721502Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων: Αθηνάς 16, 3ος όροφος