Παροχή Στοιχείων επί Πράξεων Αναλογισμού και Πράξεων Εφαρμογής

τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών και απαλλοτριώσεων, τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών & απαλλοτριώσεων

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα για το ακίνητο που τους ενδιαφέρει. 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2103254726 – 2103721502 Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων: Αθηνάς 16, 3ος όροφος