Παροχή Ενημέρωσης, Στοιχείων και Θεσμικού Πλαισίου επί Πολεοδομικών Ρυθμίσεων

τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού, τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι δημότες μπορούν μέσω των προγραμματισμένων ραντεβού να προσέλθουν στην υπηρεσία του Δήμου με σκοπό να: 

  • Λάβουν διευκρινίσεις επί της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας
  • Ενημερωθούν επί της προόδου των διαδικασιών πολεοδομικής ρύθμισης 
  • Συμβουλευτούν αρχειοθετημένα στο Τμήμα στοιχεία και διαγράμματα

Σε περίπτωση που ο λόγος προσέλευσης των ενδιαφερομένων άπτεται συγκεκριμένου ακινήτου, συνίσταται η προσκόμιση τοπογραφικού σκαριφήματος.Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπάλληλοι Τμήματος: Μίχα Αικατερίνη – Κουφοπούλου Βασιλική – Καλογιάννη Ισμήνη – Παπαγεωργίου Ελισάβετ – Μακαντάση Χριστίνα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2103721567 – 2103721582Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Αθηνάς 16, 6ος όροφος