Έρευνα Τοπογραφικών Διαγραμμάτων από το Αρχείο

τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού, τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Για την έρευνα του Αρχείου αναφορικά με Τοπογραφικά Διαγράμματα δεν απαιτούνται δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που ο λόγος προσέλευσης των ενδιαφερομένων άπτεται συγκεκριμένου ακινήτου, συνίσταται η προσκόμιση τοπογραφικού σκαριφήματος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπάλληλος Τμήματος: κα Μπουραΐμη Δάφνη 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 3203721565Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Αθηνάς 16, 6ος όροφος