Έρευνα Στοιχείων Πολεοδομικών Μελετών του Αρχείου

τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού, τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Για την έρευνα του Αρχείου αναφορικά με Τοπογραφικά Διαγράμματα δεν απαιτούνται δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που ο λόγος προσέλευσης των ενδιαφερομένων άπτεται συγκεκριμένου ακινήτου, συνίσταται η προσκόμιση τοπογραφικού σκαριφήματος.Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπάλληλος Τμήματος: κ. Χατζηγιαννάκης Παναγιώτης 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103721574Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Αθηνάς 16, 6ος όροφος