Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων κατ’ εφαρμογή του ν. 4915/2022 άρθρ. 19, όπως αυτός τροποποιήθηκε σύμφωνα με το ν. 4921/2022 άρθρ. 76

τμήμα ανταποδοτικών τελών και τ.α.π., τμήμα ανταποδοτικών τελών και τ.α.π.