12 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2022 20:30 - 12 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2022 23:00

 «Σφραγισμένα χείλη»

Πληροφορίες

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΤΑ»

Σύνδεσμος
Χάρτης

Παράσταση χορού και λόγου για τη βία κατά των γυναικών από το Χοροθέατρο Ρους.
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.